Bliv klogere på, hvordan du skal håndterer aktindsigter i udbudssager som tilbuds- eller ordregiver

Nyhed
14.05.2024

En undersøgelse, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretog i 2019, fandt, at 75 procent af de adspurgte ordregivere inden for det seneste år havde oplevet, at der blev anmodet om aktindsigt i dokumenter i forbindelse med udbudsprocessen.

 

Det skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i "Vejledning om aktindsigt i udbudssager", som viser, at aktindsigt i dag er en stor del af udbudsprocessen - både for ordregivere og tilbudsgivere.

 

Derfor kan du her blive klogere på processen og få et overblik over nuværende praksis.

Hvad skal du være særligt opmærksom på?

Hvem kan få aktindsigt i udbudssager?

Før ændringen af udbudsloven den 1. juli 2022 kunne aktindsigtsanmodningerne komme fra enhver privatperson eller virksomhed, der ønskede at få indsigt i tilbud og tilbudsoplysninger.

 

Men med ændringen af udbudsloven og indsættelsen af § 5a blev adgangen til aktindsigt i udbudssager begrænset.

 

Det betyder, at adgangen til aktindsigt i dag alene gælder for den, der er klageberettiget ved Klagenævnet for Udbud i den sag, som aktindsigtsanmodningen vedrører. Herudover kan også massemedier få aktindsigt.

Hvordan skal rækkevidden af udbudsloven § 5a forstås?

Klagenævnet for Udbud tager løbende stilling til sager om aktindsigt. Disse kendelser er med til at kaste lys over den aktuelle praksis, og de viser bl.a., hvordan rækkevidden af udbudslovens § 5a skal forstås.

To kendelser, der bidrager til at afklare rækkevidden af udbudslovens § 5a: 

  • 13. juli 2023: Mediq Danmark A/S mod Københavns Kommune 
    Kendelsen viser, at forbigåede tilbudsgivere ikke er afskåret fra at få aktindsigt i andre ”tabende tilbud” grundet udbudslovens § 5a.

    Spørgsmål om klageberettigelse skal ses i forhold til udbuddet (”sagen”) som sådan og ikke i forhold til de enkelte tilbudsgivere.

  • 13. juli 2023: Johan Mellerup mod Rudersdal Kommune 
    Klagenævnet fandt, at en nabo til et byggeri udbudt af en kommune ikke var klageberettiget til Klagenævnet for Udbud og dermed ikke havde ret til aktindsigt i medfør af udbudslovens § 5a.

    Klageberettigelse omfatter ikke privatpersoner i medfør af udbudslovens § 5a. Det er alene massemedier og de, der er klageberettiget til Klagenævnet for Udbud, der er berettiget til aktindsigt efter § 5a.

 

Begge kendelser bidrager dermed til at vise, at udbudslovens § 5a ikke begrænser retten til aktindsigt i videre omfang end det, der fremgår af bestemmelsens ordlyd.

Kursus: Lær at håndtere aktindsigter korrekt

Lad HjulmandKaptains specialister hjælpe dig
Hos HjulmandKaptain holder vores specialister i udbudsret sig hele tiden opdateret på nyeste praksis, og vi afholder løbende netværksarrangementer og webinarer, hvor aktindsigt er på dagsordenen. Vi ved nemlig godt, hvor meget denne del fylder for dig, hvad enten du er tilbudsgiver eller ordregiver. 

 

Har du spørgsmål til aktindsigt eller brug for rådgivning i udbudsret, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev