Specialiseret rådgivning styrker dit fondsarbejde og beskytter mod risici

Fonde og erhvervsdrivende fonde er områder med stor kompleksitet og mange problemstillinger. I løbet af de senere år er det desuden blevet mere og mere aktuelle med juridiske rådgivning på området, da der er blevet rejst adskillige sager om bestyrelsesansvar - også i forhold til fondsbestyrelser.

Den stigende kompleksitet betyder, at du med fordel kan sikre dig selv og dit fondsarbejde med en specialiseret, juridisk rådgiver fra HjulmandKaptain. 

 

Vores advokater kan identificere og minimere risici, vi kan varetage det juridiske arbejde og bidrage til, at fonde og deres bestyrelser holder sig inden for fondslovgivningens rammer.

Du kan styrke din fond ved at lade vores specialister:  

 

  • Stifte fonde og selvejende institutioner
  • Afdække og fastlægge, hvilke regelsæt din fond er omfattet af
  • Udarbejde konkrete forslag til vedtægter
  • Rådgive om fondes mulighed for at investere sin formue
  • Forhandle med Civilstyrelsen som fondsmyndighed i tilfælde af, at der skal gennemføres ændringer i en bestående fonds forhold
  • Sammenlægge eller opløse fonde

 

Vores juridiske rådgivning styrker og sikrer dit fondsarbejde

HjulmandKaptains advokater er specialister i at finde og afdække såvel risici som uopdagede muligheder i dit fondsarbejde. Det sikrer, at du og din fond står så stærkt som muligt, og du undgår potentielle konflikter og udfordringer. 

 

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre, hvordan vi kan hjælpe dig – det er ganske uforpligtende.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev