Kategorier

(459) Resultater fundet

Har du tegnet ejerskifteforsikring eller byggeskadeforsikring gennem Frida Forsikring Agentur A/S, bør du derfor gennemgå din bolig grundigt for eventuelle skader hurtigst muligt, så du kan gøre dit krav gældende mod forsikringsselskabet allerede nu. Udækk... Læs mere

Nærmere om afgørelsen Når en lodsejer får gravet sine marker op, som mange lodsejere for tiden oplever med alle de anlægsprojekter, der er i gang over hele Danmark, sker der ofte skade på lodsejerens marker. Der er udbetalt erstatning for disse strukturska... Læs mere

12. DEC 2018

Samarbejdet var organiseret sådan, at kommune 1’s medarbejdere stod for produktionen, mens kommune 2 havde hovedansvaret for at styre og organisere udbringningen og derudover betalte et vederlag til kommune 1. Hver kommune stod for visiteringen af borgere.... Læs mere

10. DEC 2018

Det er et almindeligt princip inden for formueretten, at man ved at forholde sig passivt kan miste muligheden for at gøre et krav gældende. Passivitetsreglerne udspringer både af konkrete bestemmelser i lovgivningen og følger ligeledes af den almindelige o... Læs mere

Book et foredrag hos HjulmandKaptain Vi tilbyder foredrag til grupper og foreninger, som er interesseret i at høre nærmere om personskadeerstatning, herunder blandt andet om erstatning i forbindelse med piskesmæld, trafikulykke, vold, patientskade, arbejds... Læs mere

Før januar 2017 kostede en vurdering af varigt mén og erhvervsevnetab mellem kr. 5.000-9.000. Der var på det tidspunkt en fast praksis for, at forsikringsselskaberne betalte dette gebyr som en del af omkostningerne forbundet med sagen. I januar 2017 steg g... Læs mere

I Datatilsynets nyeste vejledning er fokus særligt på arbejdsgiveres behandlingsgrundlag, opbevaringstid og retsgrundlag for videregivelse. Tilsynets vejledninger berører således arbejdsgivers behandling af ansøgeres personoplysninger under et rekruttering... Læs mere

Ved opførelsen af vindmøller har man tidligere kunne få et fast pristillæg på 25 øre. Denne støtteordning udløb d. 21. februar 2018, da EU’s statsstøttegodkendelse af ordningen udløb. Det betød, at hvis der fortsat skulle ydes støtte til vindmøller, ville ... Læs mere

03. DEC 2018

Vestre Landsret nåede frem til, at der ikke forelå en virksomhedsoverdragelse, og at forpligtelserne over for medarbejderne derfor skulle bæres af Lønmodtagernes Garantifond. Landsretten kunne lægge til grund, at der ikke var overdraget fysiske aktiver, og... Læs mere

Compliance og awareness på det social- og beskæftigelsesretlige område Medarbejderne i de offentlige myndigheder løber stærkt, og der stilles hele tiden krav om effektivisering. Samtidig stilles der krav til, at der ydes korrekt vejledning og træffes de ri... Læs mere

1af46