Kategorier

(386) Resultater fundet
22. JUN 2018

Med henblik på at eksponere virksomhedens produkter har flere erhvervsdrivende praktiseret at kontakte mere eller mindre tilfældige brugere på Facebook til at ”synes godt om” virksomhedens profil. I nogle situationer har man endda set eksempler på, at en n... Læs mere

Gæsteprincippet er en "medfødt" ret for alle lodsejere til at kræve, at den ledningsejer, der ligger som gæst i lodsejerens areal, skal betale udgifterne til ledningsflytning, som er påkrævet pga. lodsejerens fremtidige ændrede brug. Det kan f.eks. være øn... Læs mere

21. JUN 2018

Der er kun foretaget meget begrænsede ændringer i forhold til høringsudkastet, som vi tidligere har kommenteret. Dette kan læses her Der er også offentliggjort de helt nye bilag, som AB-udvalget har udarbejdet som en hjælp til byggeriets aktører (vedr. Pro... Læs mere

Sø- og Handelsretten fastslog atter engang kravet om branchesammenfald i den nyligt afsagte dom - V-44-17. Kort fortalt handlede sagen om, at virksomheden Norliv ApS havde konstateret, at foreningen NLP (Nordea Liv og Pension) havde besluttet sig for at æn... Læs mere

04. SEP 2018

Datanedbrud, trusler og sikringsplaner. Der er mange forhold at tage hensyn til, når det gælder sikkerhed og risikostyring i de danske havne, og netop håndtering af risiko og trusler er omdrejningspunktet for dette seminar. Du kan på seminaret høre juriste... Læs mere

Den konkrete sag er opstået i Tyskland, hvor det tyske datatilsyn tidligere har truffet en afgørelse om, at en uddannelsesinstitution skulle lukke sin fan-side på Facebook. Afgørelsen blev truffet som følge af, at hverken uddannelsesinstitutionen eller Fac... Læs mere

Formålet med ændringerne er især at forbedre retsstillingen for de borgere, der udsættes for ekspropriation. Udvalget kommer med i alt otte anbefalinger, hvoraf kan nævnes: Forslag om, at der i lokalplanen skal være oplysning om, at denne kan danne grundl... Læs mere

IPR-TECH Netværk - Bliv en del af et netværk med immaterialret og teknologi i centrum Sidder du i en stilling, hvor immaterialretten er en væsentlig del af dit daglige arbejde? Bliver du udfordret og samtidig motiveret af den teknologiske udviklings fremdr... Læs mere

Skal du købe sommerhus? Der kan let komme en masse praktiske gøremål, når du køber et sommerhus. Hos HjulmandKaptain vil vi gerne varetage alle de praktiske opgaver, så du kan læne dig trygt tilbage. Du kan bl.a. vælge at indføre et advokatforbehold i køb... Læs mere

Medarbejderen, der var af slovakisk oprindelse, var ansat som timelønnet medarbejder i et teaters billetcenter. Ved medarbejderens ansættelse på teateret havde medarbejderen været i Danmark i godt 5 år, men var først kort inden ansættelsen begyndt at lære ... Læs mere

1af39