Kategorier

(348) Resultater fundet

Erling Mehlsen formåede gennem et langt liv at holde trit med tidsalderen – fra hans ungdom i 30’ernes og 40’ernes Danmark, hvor omgangstonen var en anden, hvor man var De’s og blev inviteret til selskaber i smoking eller kjole og hvidt, til et moderne og ... Læs mere

Et hashtag eller ’#’ bruges som en slags online overskrift til at kategorisere samtaler eller debatter under et fælles emneord eller slogan. Hashtagget bruges primært på de sociale medier, herunder særligt på Twitter og Instragram, til deling af billeder o... Læs mere

Stud.jur. til familieretsafdelingen Kunne du tænke dig at kombinere dine jurastudier med praktisk erfaring?HjulmandKaptain søger en ambitiøs stud.jur. til familieretsafdelingen i Frederikshavn. OM STILLINGENDu bliver en del af vores team i familieretsafdel... Læs mere

Condictio Indebiti – Tilbagesøgningskrav (UfR 2017. 1167 H): 2017 begyndte med en rigtig ærgerlig afgørelse fra Højesteret den 4. januar 2017, hvor et forsikringsselskab havde anlagt en sag mod en kommune om tilbagebetaling af et sygedagpengeregreskrav. Hø... Læs mere

Den afskedigede medarbejder blev i oktober 2004 ansat som fleksjobber ved et formidlings- og aktivitetscenter. Medarbejderen havde i 2000 været involveret i en trafikulykke, som havde medført både piskesmæld og postkommotionelt syndrom. Det fremgik af både... Læs mere

Den 2. februar 2018 har AB-udvalget bag revisionen af byggeriets standardaftale, Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed 1992 (”AB 92”), sendt deres udkast til AB 18 i offentlig høring. Høringsfristen er sat til den ... Læs mere

07. FEB 2018

EU-Domstolen har i en afgørelse af 20. december 2017 slået fast, at den skriftlige besvarelse, en studerende har afleveret i forbindelse med en faglig prøve, samt eksaminators rettelser og kommentarer til denne besvarelse, indeholder personoplysninger. Eks... Læs mere

Mangler din organisation en databeskyttelsesrådgiver? Når den nye persondataforordning træder i kraft den 25. maj 2018 skal alle offentlige myndigheder have en databeskyttelsesrådgiver (DPO). Hvem skal varetage DPO-rollen?Efter persondataforordningen skal ... Læs mere

Med henblik på at kommunikere blandt samtlige berørte lodsejere, anmodede HjulmandKaptain – på vegne af en berørt lodsejer – om aktindsigt i bl.a. e-mailadresser og telefonnumre tilhørende de berørte lodsejere. Energinet afslog at udlevere disse kontaktopl... Læs mere

Ifølge Managing Partner hos HjulmandKaptain, advokat Casper Nørgaard, er det vigtigt at have fokus på, hvordan hverdagen hænger sammen for de yngre advokater, og det er underordnet, om det er for mændene eller kvinderne. ”Det er i dag et nødvendigt fokus a... Læs mere

1af35