Kategorier

(368) Resultater fundet
24. APR 2018

De vigtigste ændringer er Stiftelsesbudgettet skal dække 15 år mod tidligere 10 år og skal indeholde en vedligeholdelsesplan for denne periode. Muligheden for at optage afdragsfrie lån ved stiftelsen begrænses. Der sker en ændring i forældelsesreglerne. N... Læs mere

Udvalget har haft som en bunden opgave at varetage tre hovedhensyn (afvanding, klima og miljø). Disse hensyn kan i nogle tilfælde være modsatrettede, typisk således at landbrugets interesse i afvanding kommer i konflikt med hensynet til at bevare beskyttet... Læs mere

07. MAJ 2018

Tiden nærmer sig den 25. maj 2018, hvor de nye regler i persondataforordningen finder anvendelse fra. Hvad end din virksomhed er i gang med at implementere reglerne eller står overfor at skulle i gang, er det vigtigt at have et overblik over, hvad din virk... Læs mere

Vejledningen om de registreredes rettigheder omhandler blandt andet: En virksomheds oplysningspligt En virksomhed har pligt til som minimum at oplyse den registrerede om bl.a. formålet med og grundlaget for behandlingen af personoplysninger, om personoply... Læs mere

17. APR 2018

Ændret dato - afholdes den 17. april 2018 i Frederikshavn. Virksomhedsbørsen as, Nordjyske Bank, BDO og HjulmandKaptain inviterer ejerledere til seminar om formidling af virksomheder. Seminaret giver deltagerne et grundigt indblik i alle aspekter ved genne... Læs mere

I den pågældende sag berøres familiens ejendom særligt indgribende af anlægsprojektet, hvorfor Hjulmandkaptain i november 2017, på vegne af familien, anmodede Banedanmark om forlods overtagelse af ejendommen. Banedanmark har valgt at imødekomme anmodningen... Læs mere

23. MAR 2018

Rasmus Zoffmann Knudsen har flere års erfaring fra danske advokatfirmaer samt 11 års in-house rådgivning i et stort dansk vindmøllefirma. Gennem sin karriere har han beskæftiget sig med mange af erhvervslivets retsforhold, både i forhold til danske regler ... Læs mere

23. MAR 2018

Et konkursbo har ifølge konkurslovens § 61, stk. 1, ret til at foretage konkursregulering. Det medfører, at et konkursbo kan opsige en aftale om et vedvarende retsforhold, selv om længere varsel eller uopsigelighed er aftalt, med sædvanlig eller rimeligt v... Læs mere

IværksætterselskaberIværksætterselskaber (IVS) er et selskab, der er velegnet til iværksættere, idet det kræver en lille startkapital, men hvor ejerne er beskyttede af den begrænsede hæftelse, som anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S) også tilbyde... Læs mere

Årsagen til underkendelsen var, at Landsretten i sin kendelse fastslog, at en betalingsrettighed panteretligt set er et immaterielt formueaktiv og ikke en simpel fordring, som hidtil antaget og ligeledes anført i diverse vejledninger af Natur- og Erhvervss... Læs mere

1af37