Kategorier

(481) Resultater fundet
04. APR 2019

Kurset henvender sig til alle, der er kommet til skade, uanset om skaden er sket under arbejde, ved en trafikulykke, som en patientskade eller som en fritidsskade. Er du kommet til skade, og er du i gang med den til tider svære kunst at håndtere en forsikr... Læs mere

Anmeldt for tyveriKøbenhavns Lufthavn har længe haft den kutyme, at fundne småmønter skulle doneres til velgørende projekter, hvilket kunne ske ved blandt andet at putte de fundne småmønter i en af de mange indsamlingsbokse, der var placeret rundt i Luftha... Læs mere

HjulmandKaptain søger en struktureret og serviceminded advokatsekretær til erhvervsret og selskabsret Er du grundig og struktureret, og har du lyst til at blive en del af et stærkt juridisk team? Vi søger lige nu en erfaren advokatsekretær med kompetencer ... Læs mere

Groft skitseret er man omfattet af arbejdsskadesikringsloven, hvis man er i et ansættelses- eller ansættelseslignende forhold. Det har tidligere været myndighedernes opfattelse, at eliteidrætsudøvere, som var støttet af Team Danmark, ikke var i et ansættel... Læs mere

I den ene afgørelse fastslår nævnet, at kommunen har pligt til at sikre den vandføring, som er omtalt i et vandløbsregulativ. Nævnet fastslår, at en kommune har pligt til at foretage vedligeholdelse af et vandløb i overensstemmelse med de aftaler, som er i... Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune HjulmandKaptain og Faaborg-Midtfyn Kommune har indgået aftale om, at HjulmandKaptain assisterer kommunen med at inddrive kommunens krav på regres for sygedagpenge. Læs om samarbejdet på kommunens egen hjemmeside her Når kommunen har... Læs mere

25. FEB 2019

Mange danskere tror, at den danske arvelov sikrer dem og deres familie godt. Men fordelingen efter arveloven dækker ikke alle familiers behov, og selv helt almindelige kernefamilier kan have brug for et testamente. Andre er i den situation, at de ikke har ... Læs mere

Ulykkesforsikringer Ved du hvad din ulykkesforsikring dækker, og hvornår du kan gøre brug af den? Mange har valgt selv at tegne en ulykkesforsikring, typisk ved det forsikringsselskab, hvor man også har sin indboforsikring og bilforsikring. Du kan desuden ... Læs mere

Du kan her læse om, hvad og hvem Datatilsynet har planlagt at føre tilsyn med ved de første planlagte tilsynsbesøg i 2019. Datatilsynet offentliggjorde den 31. januar 2019 de temaer, som de har som fokuspunkter ved det næste halve års planlagte tilsyn. I b... Læs mere

Udbudsloven og tilbudsloven stiller krav om, at ordregiver henholdsvis udbyder skal underrette berørte ansøgere eller tilbudsgiver om visse af de beslutninger, som ordregiver og udbyder løbende træffer. Efter udbudsloven skal ordregiver bl.a. underrette be... Læs mere

1af49