Kategorier

(281) Resultater fundet
23. NOV 2017

Der er kommet flere vejledninger fra Datatilsynet, Justitsministeriet har offentliggjort en vejledning til håndtering af personoplysninger, og der er fremlagt udkast til databeskyttelsesloven. Med andre ord - der er nu nyt at forholde sig til i forbindelse... Læs mere

06. NOV 2017

Detailhandlen er udfordret af digitaliseringen, men det giver også nye muligheder.Med baggrund i en undersøgelse af over 1.000 nordjyske detailhandleres regnskaber over de seneste 5 år tegner vi et billede af, hvorledes det står til. Gennem en case fra Jam... Læs mere

Ifølge forskelsbehandlingsloven § 2a er en arbejdsgiver underlagt en tilpasningsforpligtelse overfor handicappede medarbejdere. Det betyder, at en arbejdsgivere skal indrette såvel arbejdspladsen i overensstemmelse med den pågældende medarbejders behov sam... Læs mere

28. NOV 2017

Reglerne om statsstøtte findes både i den danske konkurrencelov og i EUF-traktaten. Reglerne håndhæves af Konkurrencerådet og EU-Kommissionen. Reglerne er komplekse: visse former for statsstøtte er umiddelbart forenelige med reglerne eller omfattet af en g... Læs mere

09. OKT 2017

Uden et testamente bliver dine penge fordelt efter arveloven. Med et testamente sikrer du, at din sidste gave ender der, hvor du ønsker. Få mere viden og gode råd om, hvordan du skriver et gyldigt testamente samt mulighederne for at betænke velgørenhed. SO... Læs mere

Med den nye lov betyder det, at overtrædelse af køre- og hviletid straffes mildere i en række tilfælde f.eks. ved sjusk og forglemmelser, men hårdere ved alvorlige overtrædelser. Der er som udgangspunkt lagt op til et bødeloft, hvor en chaufførs samlede bø... Læs mere

BestyrelsenKarsten MadsenFormandAdvokat (H), PartnerBirgitte Pedersen Advokat (H), PartnerPer ChristensenAdvokat (H), Partner Læs mere

konværs - kom i godt selskab som iværksætter Som iværksætter er det ikke nok med gode idéer og en velskrevet forretningsplan; skal du lykkes med din virksomhed, er det altafgørende, at du har et solidt fundament for din virksomhed og et relevant netværk. D... Læs mere

Udvidelse af omstødelsesmuligheden i konkurslovens § 64 er en konsekvens af den nye lov om ægtefællers økonomiske forhold.Når lov om ægtefællers økonomiske forhold træder i kraft den 1. januar 2018, skal gaver mellem ægtefæller ikke længere overdrages ved ... Læs mere

20. SEP 2017

Den større brug af sociale medier har også resulteret i, at forbrugeren i større grad bruger sociale medier til informationssøgning – herunder informationer om diverse produkter, virksomheder og virksomhedernes service. Der ses i den forbindelse flere og f... Læs mere

1af29