Kategorier

(397) Resultater fundet

Ændringerne kommer efter et længere udredningsarbejde, som blev sat i gang på baggrund af stormen Bodil i 2013. De væsentligste ændringer er: Der ydes nu erstatning for løsøre, som befinder sig i kældre, som er godkendt til beboelse. Dog med en maksimumer... Læs mere

14. AUG 2018

Datatilsynet har de sidste 10 år anbefalet, men ikke stillet som et egentligt krav, at private virksomheder anvender kryptering ved fremsendelse af fortrolige og følsomme personoplysninger med e-mail via internettet. Derimod har alle offentlige myndigheder... Læs mere

01. AUG 2018

En uheldig bevægelse kan f.eks. give en skade på menisk, led- eller korsbånd, og det kan medføre varige gener i knæet i form af smerter, nedsat bevægelighed og i værste tilfælde nedsat muskelkraft. Tidligere dækkede en ulykkesforsikring kun løbeskader, hvi... Læs mere

Den 21. juni 2018 offentliggjorde AB-udvalget det nye AB-system, og HjulmandKaptain har siden offentliggørelsen arbejdet intenst på at udvikle en digital AB18 vejledning. Vejledningen skal gøre det nemmere for entreprenører og bygherrer at skabe et hurtigt... Læs mere

Er forsinkelsen på tre timer eller mere, har man derudover ret til kompensation fra flyselskabet. Kompensationen er 250 – 600 Euro, afhængigt af rejsens længde. Kompensationen er ikke afhængig af rejsens pris. Man har dog ikke ret til kompensation, hvis ma... Læs mere

Justitsministeriet har derfor udsendt en ny vejledning, hvor der er vigtige pointer i forhold til digitale klager.  Et par pointer: Klagefrist starter ved modtagelsesdagen uanset helligdag el.lign. Hvis fristen udløber på weekend, helligdag el.lign. så ud... Læs mere

Da motorcyklister er ekstra udsatte i tilfælde af en ulykke, er det vigtigt, at man – inden man sætter sig op på motorcyklen - overvejer, hvordan man er dækket forsikringsmæssigt, hvis uheldet skulle være ude. Hvis man kommer ud for en ulykke, er det nemli... Læs mere

Det følger af funktionærlovens § 2, at opsigelse af en funktionær alene kan ske i medfør af bestemmelsens regler om et forudgående varsel. Herudover følger det af funktionærlovens § 21, stk. 1, at bestemmelserne i funktionærloven ikke ved aftale mellem arb... Læs mere

Markedsføringsret Som erhvervsdrivende er det vigtigt at overholde markedsføringsloven. Markedsføringsloven er en minimumsstandard for virksomheders markedsadfærd, som sikrer, at du som erhvervsdrivende er i overensstemmelse med god markedsføringsskik og e... Læs mere

Nedsættelse af kapitalkravet til aktieselskaber (A/S)Minimumskapitalkravet i aktieselskaber er blevet nedsat fra DKK 500.000 til DKK 400.000. Nedsættelsen af kapitalkravet medfører, at kravet om delvis indbetaling på 25 % af selskabskapitalen falder fra DK... Læs mere

1af40