Kategorier

(536) Resultater fundet

I den netop afsluttede sag fandt Højesteret, at en landmand havde overtrådt gødningsanvendelsesloven ved i sin landbrugsbedrift at have gennemført gødskning med tilførsel af mere kvælstof end virksomhedens tilladte årlige kvote. De omtvistede hændelser var... Læs mere

HjulmandKaptain søger en dygtig og målrettet stud.jur. til vores kontor i Hjørring Er du en engageret jurastuderende, som brænder for at udvide dine juridiske kompetencer i praksis? Så er du måske vores nye kollega. Til vores kontor i Hjørring søger vi en ... Læs mere

De fleste, der ejer en ejendom og bor i den, ved, at de betaler ejendomsværdiskat. Det sker på baggrund af en offentlig fastsat værdi, hvor der hos skattemyndighederne pt. arbejdes på et nyt og forbedret system, der skal understøtte den seneste ændring af ... Læs mere

Det skal du være opmærksom på, hvis du kommer til skade Hvis du som frivillig kommer til skade på en festival, og arbejdsgiveren har tegnet en arbejdsskadeforsikring, vil sagen blive behandlet, som hvis du var kommet til skade på dit almindelige arbejde. D... Læs mere

Ulykkesforsikringen Din ulykkesforsikring dækker ikke nødvendigvis skader ved ekstreme aktiviteter såsom bungy jumping, faldskærmsudspring og lignende. Har du derfor planlagt nogle bestemte aktiviteter på din rejse, bør du undersøge, om din ulykkesforsikri... Læs mere

Baggrunden for sagerne er, at de 19 kommuner er af den opfattelse, at Økonomi- og Indenrigsministeriet har lavet en forkert opgørelse af udligning af kommunernes økonomi. Denne forkerte opgørelse skyldes dels en forkert og uhjemlet bekendtgørelse og dels e... Læs mere

Kort tid efter tilbudsavisen blev sendt ud, blev Salling Group kontaktet af den kendte keramiker Anne Black, der gjorde indvendinger imod salget af de pågældende keramikprodukter. Anne Black gjorde gældende, at der fra Nettos side var tale om salg af kopip... Læs mere

Denne gang indstilles der til en bøde på 1,5 mio. kr. for manglende etablering af slettefrister i virksomheden IDdesign. Bødeforlægget kommer efter et kontrolbesøg, som Datatilsynet gennemførte hos virksomheden i efteråret 2018. Forud for tilsynsbesøget ha... Læs mere

HjulmandKaptain søger en struktureret og serviceminded sekretær til vores afdeling for personskadeerstatning i Aarhus Er du ansvarsbevidst, og formår du at holde hovedet koldt og humøret højt i en travl hverdag? Så er du måske vores nye kollega. Vi søger e... Læs mere

Få hjælp til at føre kontrol med dine databehandlere Tilsyn med databehandlere er en forpligtelse, som kan være byrdefuld og uoverskuelig. For mange dataansvarlige kan det derfor være fordelagtigt, at den lovpligtige kontrol uddelegeres til en ekstern leve... Læs mere

1af54