Kategorier

(444) Resultater fundet

Baggrund og problemstilling der fører til praksisændringen Den blotte erhvervelse eller besiddelse af kapitalandele anses i momslovens forstand ikke for økonomisk virksomhed. Derfor er der som udgangspunkt ikke fradragsret for moms af udgifter afholdt i f... Læs mere

Skattestyrelsen ændrer med baggrund i EU-domstolens dom i sag C-320/17, Marle Participations SARL, praksis for, hvornår erhvervelse og besiddelse af kapitalandele må anses for økonomisk virksomhed med ret til momsfradrag som konsekvens. Praksisændringen be... Læs mere

28. NOV 2018

Vi har inviteret Chefstrateg Svend Jørgen Jensen, som stiller skarpt på renteform, konjunkturspørgsmålet og strategiske overvejelser i landbruget. Svend Jørgen Jensen vil i sit indlæg lægge vægt på spørgsmålet om fast eller variabel rente. Han gennemgår rå... Læs mere

Diskussionen har baggrund i en nyere afsagt dom ved EU-domstolen, hvor en fransk vinproducent, Cháteau du Grand Bois havde anmodet om EU-domstolens fortolkning af, om der i EU-forordningen (555/2008) var hjemmel til at tiltvinge sig adgang i forbindelse me... Læs mere

Årsag til sagens førelse ved EU-domstoleneTvisten udspringer af, at den franske landbrugsminister i september 2012 fremsendte en anmodning om ophør af reklame for og markedsføring af hakkebøffer af mærket "Tendre France", der var "halal"-certificerede og b... Læs mere

Engageret jurist/advokat med kompetencer inden for strafferet Er du interesseret i og har erfaring med strafferet, og kan du se dig selv indgå i et stærkt juridisk team, så er det måske dig, vi søger til vores specialafdeling for strafferet. Vi søger lige ... Læs mere

Afskaffelse af iværksætterselskabetRegeringen udsendte i forbindelse med åbningen af Folketinget en lovprogrampakke, som bl.a. skal give folketinget et overblik over, hvilke lovforslag regeringens politik vil udmønte sig i. Det fremgår af lovprogrammet, at... Læs mere

11. OKT 2018

Beskæftigelsesministeriets lovforslag kommer i kølvandet på #MeToo-kampagnen, der i efteråret 2017 for alvor fik sat stor fokus på problemet med seksuel chikane. #MeToo startede som en awareness-kampagne om de vilkår, som mange skuespillere samt TV- og rad... Læs mere

09. OKT 2018

Det har Ankestyrelsen slået fast i en principafgørelse. Indtil nu har pensionsbidraget for forældre, der modtager tabt arbejdsfortjeneste, været fastholdt på samme niveau år efter år, selvom beløbet for tabt arbejdsfortjeneste automatisk er steget. Årsagen... Læs mere

05. OKT 2018

Der fremsættes blandt andet lovforslag om ændring af aktieoptionsloven. Efter lovforslaget udvides aftalefriheden med det formål at understøtte anvendelsen af aktieoptioner m.m. i ansættelsesforhold. Regeringen fremsætter ligeledes forslag om ændring af lo... Læs mere

1af45