Kategorier

(311) Resultater fundet

Sten Bønsing er samtidig forsker og underviser, og det er i denne forbindelse, at han pr. 15. januar 2018 er udnævnt som professor i forvaltningsret. Sten Bønsing har en lang forskningskarriere bag sig, hvor han har forsket i de grundlæggende regler, der g... Læs mere

I december 2016 udgav FIDIC en pre-release udgave af Yellow Book 2nd Edition. Allerede dengang skrev HjulmandKaptain en artikel om de forestående ændringer. Artiklen kan læses her Selvom de endelige udgaver af Red, Yellow og Silver Book 2nd Edition stort s... Læs mere

Regionen havde udbetalt erstatning til patienten uden at tage forbehold om tilbagebetaling. Regionen klagede ikke over afgørelsen til Ankenævnet for Patienterstatning, men det gjorde patienten efterfølgende over fastsættelsen af erstatningen, som efter pat... Læs mere

Siden 2009 har Thomas Rønfeldt sideløbende med sit arbejde ved Aalborg Universitet været ansat som videnjurist hos et advokatfirma, hvor han har beskæftiget sig med skatteret og EU-ret. I såvel universitetsverdenen som i advokatbranchen har Thomas Rønfeldt... Læs mere

En voldgiftsret nedsat af Voldgiftsinstituttet - bestående af tre juridiske dommere - har i sin voldgiftskendelse af den 1. december 2017 fastslået, at en entreprenør havde krav på ganske betydelig ekstrabetaling som følge af, at kommunen i 2016 ændrede kr... Læs mere

04. DEC 2017

En ikke økonomisk skade er karakteriseret ved, at vurderingen af skaden beror på mere subjektivt prægede kriterier, som lidelse, tort, ubehag mv. Godtgørelsernes størrelse kan ikke sammenlignes med de beløb, der fastsættes som erstatning for økonomiske tab... Læs mere

04. DEC 2017

Baggrunden for sagen er, at vandselskaberne efter at være blevet skattepligtige i forbindelse med vandsektorloven fra 2009 er blevet pålagt skatter i et omfang, der overstiger, hvad der var forudset, efter at Skat har foretaget betydelige forhøjelser af va... Læs mere

01. DEC 2017

Det følger af lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivets § 4, at en lønmodtagers gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, beregnet over en periode på 4 måneder, ikke må overstige 48 timer inklusiv overarbejde. Overskrides denne frist følger det af ... Læs mere

Det følger af markedsføringslovgivningen, at erhvervsdrivende ikke må vildlede forbrugerne. Det betyder også, at erhvervsdrivendes sammenligning med egne tidligere priser, det vil sige normalprisen, ikke må være vildledende. For at en sammenligning af en n... Læs mere

Udbud for tilbudsgivere Alle offentlige indkøb er omfattet af udbudsreglerne. Som tilbudsgiver til en offentlig myndighed skal man derfor ofte igennem en længere proces, før man må sælge sin ydelse. Tilbudsafgivelse til offentlige myndigheder er ikke altid... Læs mere

1af32