Kategorier

(1283) Resultater fundet
23. MAR 2023

På webinaret sætter vi fokus på Håndtering af erstatningskrav fra borgere v/ Marianne Fruensgaard, advokat og ejerpartner med speciale i procesret og erstatningsret Håndtering af aktindsigtsanmodninger og det vanskelige møde med borgere v/Martin Holmgaar... Læs mere

De vigtigste pointer fra kendelsen Kendelsen bidrager til praksis om, hvad du som ordregiver skal tage højde for i dit udbudsmateriale i forhold til muligheden for at afrunde point til decimaler eller ej. Vigtige pointer fra kendelsen er: Bliver der tilde... Læs mere

06. MAR 2023

Først var det Covid-19, så krig i Europa, energikrise og den højeste inflation og rentestigning i nyere tid. Som selvstændig erhvervsdrivende kan det være udfordrende at kæmpe sig igennem krisetider som disse. Derfor inviterer vi til webinar, hvor vi komme... Læs mere

Udsagn i markedsføringen var vildledende Der er over de seneste år set en øget indsats mod virksomheder, der vildleder forbrugere i deres markedsføring med udsagn om, at deres produkter er bæredygtige eller miljøvenlige. Senest er der sket en indskærpelse ... Læs mere

Nyt styresignal ændrer praksis Skattestyrelsen har i et styresignal (SKM2023.2.SKTST) udsendt den 5. januar 2023 foretaget en væsentlig ændring af praksis i forhold til, hvilken tinglysningsafgift der skal betales af selskaber m.v. for overdragelse af fast... Læs mere

Hvad handlede sagen om? Et hollandsk selskab indgik tilbage i 2011 en aftale med Mærsk Olie og Gas A/S om et offshore-projekt i Nordsøen, hvor det hollandske selskab hyrede et hold dykkere. I kontrakterne  mellem det hollandske selskab og hver enkelt dykke... Læs mere

Hvad drejede sagerne sig om? De tre afgørelser var med forskelligt udfald: I den ene sag fik kvinden ikke erstatning fra sin ulykkesforsikring, mens de to andre kvinder var berettiget til erstatning fra deres ulykkesforsikringer. Betingelserne for at få er... Læs mere

27. FEB 2023

Der er umiddelbart lang tid til den 18. oktober 2024. Men hvis du skal nå at have styr på både krav og dokumentation, som NIS2 fører med sig, gælder det om at komme i gang med arbejdet så hurtigt som muligt. Program for webinaret På webinaret dykker vi ned... Læs mere

09. JAN 2023

Undersøgelsen har bestået af tre dele Advokatundersøgelsen af Gravenshoved Kostskole har bestået af tre dele. Del 1 omhandlede spørgsmål om forældelse og kommunens mulighed for at betale kompensation uden lovhjemmel. Del 2 omhandlede gennemgang af skriftli... Læs mere

1af129