Kategorier

(585) Resultater fundet

Er du bestyrelsesmedlem og modtager honorar herfor, er det nu fastslået, at der ikke skal afregnes moms af det honorar, du modtager for det ”almindelige” bestyrelsesarbejde. I sagen skete udbetalingen af det årlige honorar som løn, hvorfor der ikke blev af... Læs mere

EU-Domstolen har tidligere fastslået, at der skal være adgang til at fradrage udenlandske underskud, hvis de ellers ville være tabt, og hvis samme underskud kan fradrages ved indenlandske datterselskaber. Underskudsanvendelsen er således særdeles vigtig, i... Læs mere

Fingeraftryk er følsomme oplysninger Disse løsninger fungerer ved, at den ansattes fingeraftryk matches med en database, som indeholder de ansattes fingeraftryk, således at der kan ske entydig identifikation af, hvilken medarbejder der tilgår og forlader ... Læs mere

Derudover stilles der krav om, at der kun kan eksproprieres i et nødvendigt omfang. Det vil typisk være op til den myndighed, der ønsker at gennemføre et anlægsprojekt gennem ekspropriation, som vurderer, hvad der er nødvendig at ekspropriere for det pågæl... Læs mere

05. NOV 2019

På det første netværksmøde bliver du introduceret til HjulmandKaptains udbudsnetværk. Du får indblik i, hvem de andre deltagere er, og sammen drøfter vi forventninger og ønsker til netværket, så vi sikrer værdi for alle. Derudover vil vi rette fokus mod de... Læs mere

Bliv medlem af et dedikeret og professionelt udbudsnetværk for ordregivere og tilbudsgivere Arbejder du med udbudsret i praksis, og kunne du tænke dig at indgå i et fagligt netværk, hvor erfaringsudveksling og sparring er i fokus? Så er HjulmandKaptains Ud... Læs mere

Lars Bundgaard har mange års erfaring som advokat og partner i et stort advokatfirma i Vejle, hvor han som rådgiver for erhvervskunder har specialiseret sig inden for erhvervsret, kontrakter, bestyrelsesarbejde, selskabsret, forsyningsvirksomheder, omstruk... Læs mere

Christian Hartvig kommer fra en stilling som CEO hos Poul Due Jensens Fond og har forinden været General Counsel hos Grundfos Holding A/S i mere end ti år. Christian Hartvig har derudover en baggrund som advokat og juridisk rådgiver. Christian Hartvig besi... Læs mere

Datatilsynet har siden 2002 sondret mellem situations- og portrætbilleder, når det skulle vurderes, hvorvidt der kunne ske lovlig offentliggørelse af billeder på internettet. Formålet med situationsbilleder er at afbillede en aktivitet eller en situation, ... Læs mere

Ændringen er tiltrængt, hvis fondene stadig skal kunne udfylde deres rolle i arbejdet med svage borgere. Det har nemlig hidtil været meget svært for fondene at få tilladelse til at ændre vedtægterne således, at fondene kan udvikle sig i takt med ændringer ... Læs mere

1af59