Kategorier

(560) Resultater fundet

Sagens nærmere omstændigheder Medarbejderen, som var funktionær, blev den 1. juni 2016 ansat som teknisk chef i en selvejende institution. I foråret 2017 fik medarbejderen behov for regelmæssig dialyse med deraf følgende fravær, og ved en mail dateret den ... Læs mere

Få et gratis IPR-tjek hos HjulmandKaptain Hos HjulmandKaptain tilbyder vi et gratis IPR-tjek, hvor du og din virksomhed kan blive klogere på, hvordan virksomhedens forretningsidéer og kendetegn beskyttes mod kopiering. Du bliver herudover opdateret på den ... Læs mere

Advokaterne Lone Hougaard og Ditte Marie Coops, der er indehavere af ErstatningPlus – Erstatningsadvokater, bliver nu en fast del af HjulmandKaptains afdeling for personskadeerstatning. ”HjulmandKaptain har i forvejen en af Danmarks mest specialiserede og ... Læs mere

Med formuleringen om “fuldstændig erstatning” sigtes der mod, at der skal tildeles erstatning for det afståedes værdi i handel og vandel, jf. ekspropriationsproceslovens § 17, stk. 4. Udgangspunktet er derfor, at lodsejer hverken skal erstattes mere eller ... Læs mere

Hvad ligger til grund for dommen? Spørgsmålet om registrering af arbejdstid opstod i forbindelse med en konkret sag mellem Deutsche Bank i Spanien og en spansk fagforening (CCOO). Under sagen blev det af fagforeningen gjort gældende, at Deutsche Bank var f... Læs mere

Hvem har krav på løn under sygdom? Som udgangspunkt har alene funktionærer krav på løn under sygdom. Det følger dog også af mange overenskomster, at der i en vis periode er krav på fuld eller reduceret løn under sygdom. Er en medarbejder ikke funktionær, e... Læs mere

Historikken I 2017 blev der med et bredt flertal i Folketinget vedtaget "Pesticidstrategi 2017-2021". Strategien var Danmarks handlingsplan for bæredygtig anvendelse af pesticider. Det fulgte blandt andet af denne strategi, at der ved BNBO skulle ske en s... Læs mere

Uddannelsesklausuler Mange arbejdsgivere bliver mødt af ønsker om efteruddannelse fra medarbejdere. Efteruddannelse er ofte forbundet med store omkostninger og i mange tilfælde også med brug af arbejdstid til deltagelse i undervisning, eksamen og eksamensf... Læs mere

Kundeklausuler En kundeklausul er en aftale mellem en lønmodtager og dennes arbejdsgiver om, at lønmodtageren efter fratrædelse ikke må tage ansættelse hos - eller direkte eller indirekte - have erhvervsmæssig kontakt med sin tidligere arbejdsgivers kunder... Læs mere

Konkurrenceklausuler En konkurrenceklausul er en aftale mellem en lønmodtager og dennes arbejdsgiver om, at lønmodtageren af konkurrencehensyn efter fratrædelsen ikke må drive forretning eller anden virksomhed af en vis art eller tage ansættelse i en sådan... Læs mere

1af56