Kategorier

(254) Resultater fundet
15. SEP 2017

Som iværksætter og selvstændig er det ikke nok med gode idéer og en velskrevet forretningsplan; skal du lykkes med din virksomhed, er det altafgørende, at du har et solidt fundament for din virksomhed og et relevant netværk. Hos HjulmandKaptain vil vi gern... Læs mere

16. AUG 2017

Bødens størrelse afspejler en række konkrete forhold, der er nærmere angivet i afgørelsen, herunder at tre af de fem ulovlige forhold er begået før skærpelsen af bødeniveauet for kartelaftaler i marts 2013. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen oplyser i sin ... Læs mere

15. AUG 2017

Forsyningsselskabets tab opstod, fordi det i stedet var nødvendigt at bortskaffe slammet i Tyskland, hvilket påførte selskabet øgede udgifter. Højesteret gav ligesom de tidligere retsinstanser forsyningsselskabet medhold og dømte værket til at bære merudgi... Læs mere

I 2007-2009 designede, fremstillede og installerede MT Højgaard A/S fundamenter til havvindmølleparken Robin Rigg ud for Skotlands vestkyst. Efter at vindmølleparken blev taget i brug, konstaterede projektets bygherre, E.ON Climate & Renewables, mangle... Læs mere

Vestre Landsret har den 7. juli 2017 afsagt kendelse i en sag omhandlende pant i betalingsrettigheder. Afgørelsen behandler spørgsmålet om, hvad der er rette sikringsakt, når der etableres pant i betalingsrettigheder. Pantsætningen etableres ofte i forbind... Læs mere

Mange tak for din interesse i HjulmandKaptain. Ansøgningsfristen til jobbet som advokatsekretær i vores handelsafdeling er desværre overskredet. Du er selvfølgelig altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning til HR@70151000.dk. Læs mere

Den nye Planlov trådte i kraft den 15. juni 2017. Formålet med ændringen angives i lovforslaget at være at give kommuner borgere og virksomheder i hele landet bedre muligheder for at skabe vækst og udvikling med fortsat beskyttelse af landskaber, natur og ... Læs mere

28. JUL 2017

I en nyligt afsagt Østre Landsretsdom dømtes en virksomhed til at betale godtgørelse til en medarbejder for usaglig opsigelse. Medarbejderen havde under sagen gjort gældende, at opsigelsen bundede i forskelsbehandling på grund af hans høje alder. Den afske... Læs mere

Den konkurrencebegrænsende adfærd omfatter vedtagelsen af anvisninger, der har været anvendt som branchestandard i forbindelse med benyttelse af tagpapprodukter. Konkurrencerådets afgørelse er anket til konkurrenceankenævnet, der den 14. juli har afvist at... Læs mere

Derimod kan en leverandør lovligt vejlede sine forhandlere om udsalgspriser forudsat, at forhandleren frit kan fastsætte sine egne videresalgspriser og frit kan tilbyde de rabatter, kampagnetilskud og prisnedslag, som forhandleren selv ønsker. Ligeledes sk... Læs mere

1af26