Gode råd i forbindelse med erstatning for personskade

Indsigt
13.02.2024

Vores mangeårige erfaring med behandling af personskadesager betyder, at vi har en stor ekspertise i at rådgive om forhold, der er vigtige, for at du får den erstatning, du er berettiget til.

 • Du bør undersøges af en læge hurtigst muligt og senest 72 timer efter skadens indtræden.
 • Du bør gemme kvitteringer for behandlingsudgifter m.v. og føre kørselsregnskab.
 • Du bør kontakte en advokat for en vurdering af din sag.

 

Advokaten kan hjælpe dig med:

 • At undersøge forsikringsdækning på dine egne forsikringer og anmelde skaden.
 • Vurdere om der er en ansvarlig skadevolder, som du kan kræve erstatning fra.
 • Vurdere om en arbejdsskade også kan være omfattet af Erstatningsansvarsloven.
 • Optimere sagens behandling i forhold til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og de involverede forsikringsselskaber.
 • Anmode Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om en vejledende udtalelse.
 • Indhente relevante lægelige oplysninger, herunder anmode om speciallægeerklæringer.
 • Dokumentere og opgøre dine erstatningskrav, herunder løbende opgøre krav på tabt arbejdsfortjeneste samt svie og smerte.
 • Vurdere erstatningstilbud fra forsikringsselskaberne.
 • Fastsætte din årsløn ved tab af erhvervsevne under hensyntagen til din konkrete arbejdsmæssige situation.
 • Vejlede om separering af erstatningsbeløb med henblik på beskyttelse over for kreditorer samt ved separation og skilsmisse.
 • Rådgive om forrentning af erstatnings- og forsikringsbeløb.


Det er vigtigt, at du ikke accepterer et erstatningstilbud fra forsikringsselskabet, uden at du har kendskab til de lægeerklæringer og øvrige oplysninger, der danner baggrund for tilbuddet.

 

Læs mere om vores rådgivning om personskadeerstatning

Del:

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Ja tak, hold mig opdateret