Højesteret: Det var ikke en arbejdsskade, da medarbejder kom til skade under omrokering af hjemmearbejdsplads

Nyhed
15.03.2024

Højesteret har den 23. januar 2024 afgjort, at det ikke var en arbejdsskade, da en ansat kom til skade i forbindelse med en omrokering af sin hjemmearbejdsplads. Den ansatte kunne nemlig ikke godtgøre, at omrokeringen havde den nødvendige eller naturlige forbindelse til arbejdet, som arbejdsskadeforsikringsloven kræver.

Sagen kort fortalt

Sagen handlede om en medarbejder, der arbejdede hjemmefra fire ud af fem dage om ugen. Den 21. oktober 2016 faldt hun ned ad en trappe, da hun flyttede sit arbejdsbord fra stueetagen til 1. sal. Dette førte til en sygemelding på 14 dage, hvorefter hun over en periode genoptog sit arbejde på fuld tid.

Arbejdsgiveren anmeldte hændelsen som en arbejdsskade i marts 2020.

 

Ankestyrelsen anerkendte dog ikke hændelsen som en arbejdsskade. Baggrunden for afgørelsen var, at ulykken skete i hjemmet i fritiden, og at arbejdsgiveren ikke havde haft indflydelse på eller taget initiativ til, at arbejdsbordet skulle flyttes.

 

Den tilskadekomne medarbejder argumenterede imidlertid for, at ulykken var sket i forbindelse med indretningen af hjemmearbejdspladsen. Hun gjorde derfor gældende, at ulykken burde betragtes som en arbejdsskade.

Hvad siger arbejdsskadeforsikringsloven?

Det følger af arbejdsskadeforsikringslovens §§ 5 og 6, at en arbejdsskade er en ulykke eller erhvervssygdom, der er en følge af arbejdet eller de forhold, arbejdet er foregået under.

 

Ifølge loven er det en betingelse, at den ansatte, da skaden skete, arbejdede for en arbejdsgiver, og at skaden skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Hvis skaden derimod sker i fritiden eller under private ærinder, kan skaden normalt ikke anerkendes som en arbejdsskade.

Højesteret afgjorde, at det ikke var en arbejdsskade

Arbejdsgiveren havde ikke bedt den ansatte om at flytte arbejdsbordet og havde ikke indflydelse på placeringen af arbejdsbordet. Derfor fandt Højesteret, at den ansatte ikke havde godtgjort, at flytningen af arbejdsbordet havde en nødvendig eller naturlig forbindelse til arbejdet.

 

Der var dermed ikke grundlag for at tilsidesætte Ankestyrelsens afgørelse om, at ulykken ikke var en arbejdsskade. Højesteret stadfæstede i øvrigt landsrettens dom.

 

HjulmandKaptains vurdering af, hvad afgørelsen betyder for dig som arbejdsgiver

Afgørelsen viser, at du som arbejdsgiver skal være opmærksom på, at ikke alle ulykker, der sker i hjemmet under hjemmearbejde, nødvendigvis er arbejdsskader.

 

Det er nemlig en betingelse, at ulykken har en nødvendig eller naturlig forbindelse til arbejdet, før der er tale om en arbejdsskade.

 

Men selvom arbejdsgiveren i den pågældende sag blev frifundet, så kan det, som Højesterets dom er formuleret, ikke udelukkes, at en tilskadekomst ved eksempelvis flytning af kontormøbler i en anden situation kan være en arbejdsskade, hvis flytningen har ”en nødvendig eller naturlig forbindelse til arbejdet”.

 

Har du spørgsmål til arbejdsret eller personskadeerstatning?

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning om arbejdsskader, personskader eller ansættelsesret, er du altid velkommen til at kontakte vores juridiske specialister i ansættelses- og arbejdsret eller i personskadeerstatning.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev