Whistleblowerordning hos HjulmandKaptain

 

HjulmandKaptain er en ansvarlig organisation med en åben kultur, hvor alle frit kan ytre sig, også hvis man oplever uregelmæssigheder eller ulovligheder. 

 

For medarbejderne bør kommunikationen om disse forhold som udgangspunkt ske via de daglige kommunikationsveje på arbejdspladsen. Man kan som medarbejder f.eks. altid henvende sig til sin nærmeste leder eller HR-afdelingen, hvis man skulle opleve uregelmæssigheder eller ulovligheder.

Ønsker du at indberette en anmeldelse?

 

Du kan bruge whistleblowerordningen, hvis du vil gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der vedrører HjulmandKaptain.

 

Du kan indgive en indberetning via vores whistleblowerordning her 

Hvad kan indberettes?

Du kan blandt andet indberette:

  • Økonomisk kriminalitet som underslæb, bestikkelse, bedrageri og dokumentfalsk
  • Hvidvask af penge og terrorfinansiering
  • Afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger til offentlige myndigheder
  • Brud på arbejdssikkerheden
  • Miljøforurening
  • Fysisk vold og seksuelle krænkelser
  • Korruption
  • Nepotisme
  • Tilfælde hvor medarbejdere væsentligt udnytter systemadgange til at skaffe sig oplysninger om kollegaer eller andre, uden der er et arbejdsmæssigt behov
  • Uregelmæssigheder vedrørende regnskabsføring og revision

 

Ovenstående liste er kun eksempler. Indberetningerne skal være baseret på enten viden eller en begrundet mistanke. Hvis du er i tvivl, om din observation skal indberettes eller ej, så opfordres du til at gøre det. Alle henvendelser besvares og behandles, da din henvendelse er værdsat.

 

Du vælger selv om du ønsker at oplyse dine kontakteinformationer eller ønsker at være anonym.

 

Du kan læse mere om, hvordan whistleblowerordningen fungerer i whistleblowerpolitikken