Nu gælder det også i udlandet: Ofre for terrorhandlinger kan fra 2024 få erstatning

Nyhed
23.01.2024

Fra den 1. januar 2024 er adgangen til erstatning efter offererstatningsloven blevet udvidet. Læs med her for at blive klogere på, hvordan du nu i højere grad end tidligere er dækket, hvis du kommer til skade i forbindelse med en terrorhandling eller andre straffelovsovertrædelser sket uden for landets grænser.

Hvordan udvides offererstatningsloven?

Udvidelsen af loven skal være med til at sikre, at ofre for straffelovsovertrædelser er bedre dækket i forhold til at få udbetalt erstatning fra staten. Det kan f.eks. være, hvis du bliver påført skade under en terrorhandling. Loven har eksisteret siden 1970’erne, men nu udvides adgangen til også at gælde i udlandet.

 

Det er først og fremmest erstatning for personskade, som staten dækker, men indtil den 31. december 2023 har det kun været ved forbrydelser, som er sket i Danmark, eller som har haft tilknytning til Danmark, loven har dækket.

 

Særligt fokus på erstatning for personskade

Fra den 1. januar 2024 er adgangen til erstatning blevet udvidet, så ofre for terror og terrorlignende handlinger begået uden for Danmark også vil være berettigede til erstatning. Det gælder primært i forhold til erstatning for personskade.

 

Tidligere har det været muligt – under særlige omstændigheder – at tilkende den skadelidte erstatning ud fra en konkret vurdering, hvis de havde været udsat for terrorhandlinger i udlandet, men nu er det blevet et retskrav for alle.

 

Undtagelser til udvidelserne

Der er kun undtagelser, hvis det formodes, at de skadelidte selv har deltaget aktivt i en væbnet konflikt – f.eks. syrienskrigere eller for den sags skyld alle, der ulovligt opholder sig i et krigsområde.

 

For terror i udlandet begået før den 1. januar 2024 vil der altså fortsat kun være adgang til erstatning efter offererstatningsloven, hvis der foreligger særlige omstændigheder efter en konkret vurdering.

 

Lad HjulmandKaptains specialister i personskadeerstatning hjælpe dig

Hvis du er kommet til skade i forbindelse med en terrorhandling i udlandet – enten før eller efter den 1. januar 2024 – og hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, så er du velkommen til at kontakte vores specialister i personskadeerstatning for hjælp og rådgivning. Vi tilbyder altid en gratis vurdering af dine muligheder for erstatning for personskade.

Del:

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev