Guide: Salgsmodning kan forhøje værdien af din virksomhed og sikre dig et langt bedre salg

Indsigt
12.03.2024

Inden du går i gang med at sælge din virksomhed, har det stor værdi, at du har gjort dig overvejelser i relation til salgsmodning af virksomheden. 

Korrekt salgsmodning af din virksomhed kan forhøje værdien af virksomheden, ligesom det kan lette forhandlings- og due diligence-processen i forbindelse med salget. Herved er der bedre mulighed for, at du kommer godt i mål med selve salget af din virksomhed.

 

Sådan forbereder du din virksomhed til en salgsproces

Der er flere forhold, du med fordel kan begynde at overveje allerede nu, og vores team af specialiserede rådgivere og advokater står også klar til at hjælpe dig - enten med hele processen eller med de enkelte elementer.

 

Læs mere om de forskellige forhold lige her:

 

  1. Få alle forhold gennemgået og stå bedre til due diligence
  2. Et datarum giver overblik og viser, hvor du bør sætte ind
  3. Sørg for at sikre virksomhedens værdier og immaterielle rettigheder
  4. Aftaler med nøglemedarbejdere beskytter mod kompetenceflugt
  5. Gennemgå alle aftaler og undgå, at de blokerer for salget
  6. Optimér virksomhedsformen før salget for en nemmere proces
  7. Vurdér om fast ejendom skal være en del af salget

1. Få alle forhold gennemgået og stå bedre til due diligence

Først og fremmest indebærer salgsmodning af din virksomhed at få ”orden i penalhuset” ved at få afdækket, om der er problemstillinger, som skal håndteres forud for en salgsproces. Det er fordelagtigt, fordi køber i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse vil udføre en såkaldt due diligence, hvor køber gennemgår alle virksomhedens væsentligste forhold.

 

Hvis køber i forbindelse med sin due diligence konstaterer væsentlige forhold, som er i strid med loven, uhensigtsmæssige eller uoverensstemmende med købers opfattelse, kan det betyde, at køber trækker sig fra handlen, kræver et nedslag i salgsprisen eller kræver en indeståelse fra dig som sælger i relation til det pågældende forhold.

 

En due diligence afdækker altid forskellige forhold, men du kan afværge de væsentligeforhold, der er uhensigtsmæssige i en salgsproces, med en salgsmodning af virksomheden.

 

Gå til toppen

2. Et datarum giver overblik og viser, hvor du bør sætte ind

Det kan eksempelvis være hensigtsmæssigt at etablere et datarum forud for salgsprocessen, hvor du samler de væsentligste oplysninger og forhold angående virksomheden, så du sammen med din advokat kan tjekke, om der er forhold, som bør håndteres, inden salgsprocessen iværksættes.

 

Gå til toppen

3. Sørg for at sikre virksomhedens værdier og immaterielle rettigheder

En vigtig del af salgsmodningen er også at sikre virksomhedens værdier. Din virksomhed kan have en god økonomi og vækst, men hvis de vigtigste elementer i driften ikke er tilstrækkeligt sikret, kan det påvirke værdien af virksomheden negativt og i værste tilfælde umuliggøre et salg.

 

Ofte er en stor del af virksomhedens værdi baseret på immaterielle rettigheder (patenter, varemærker og lignende), nøglemedarbejdere samt aftaler med kunder og samarbejdspartnere – og hvis de immaterielle rettigheder ikke er sikret tilstrækkeligt, kan virksomhedens grundlag være usikkert.

 

Derfor bør du sammen med din advokat under salgsmodningen undersøge, om dine immaterielle rettigheder allerede er beskyttet, eller om I f.eks. skal sætte en registreringsproces i gang, inden du kan sælge virksomheden.  

 

Gå til toppen

4. Aftaler med nøglemedarbejdere beskytter mod kompetenceflugt

Nøglemedarbejdere skaber ofte stor værdi for virksomheder, og det kan være et krav fra køber, at de forbliver i virksomheden efter salg.

 

Derfor kan det være nødvendigt at inddrage dine nøglemedarbejdere i salgsprocessen, og det kan være afgørende, at du sikrer de nødvendige aftaler med nøglemedarbejderne forud for salget. Her kan f.eks. en incitamentsordning være relevant for at fastholde dem i virksomheden i forbindelse med salget og efterfølgende.

 

Gå til toppen

5. Gennemgå alle aftaler og undgå, at de blokerer for salget

Desuden vil du i en salgsmodning få gennemgået virksomhedens vigtigste aftaler for at undersøge, om der er bestemmelser i aftalerne, som kan blokere for et salg af virksomheden – såkaldte change of control-klausuler.

 

Herudover bør det i salgsmodningen undersøges, om aftaler samt salgs- og leveringsbetingelser lever op til lovgivningen og generelt er hensigtsmæssige. Eventuelt kan virksomhedens væsentligste kontrakter genforhandles i forbindelse med salgsmodningen.

 

Gå til toppen

6. Optimér virksomhedsformen før salget for en nemmere proces

Det har ofte stor betydning for salgsprocessen, om du ejer din virksomhed i personligt regi eller i selskabsform. Oftest er det mest hensigtsmæssigt at eje virksomheden i selskabsform og gerne med et mellemliggende holdingselskab, da det giver mulighed for 1) at sælge kapitalandelene i selskabet, 2) at begrænse det personlige ansvar og 3) skattefrit at sælge af kapitalandelene.

 

Er din virksomhed ikke allerede i selskabsform, bør du derfor overveje de fordele, der kan være ved at omdanne virksomheden til et selskab - ApS eller A/S - inden salgsprocessen. Det kan være en længere proces, og du bør derfor iværksætte omdannelsen på et tidligt stadie.

 

Gå til toppen

7. Vurdér om fast ejendom skal være en del af salget

Hvis din virksomhed ejer en fast ejendom eller lejer en fast ejendom, som du ejer i et andet regi, bør du overveje, om den faste ejendom skal være en del af overdragelsen, eller om køber eventuelt skal leje ejendommen af dig efterfølgende.

 

Du bør også i samarbejde med din advokat og din revisor undersøge, om du har det mest hensigtsmæssige ejerskab af den faste ejendom. Herunder skal der tages højde for, om salget skal gennemføres som et salg af aktiver eller kapitalandele, og om den faste ejendom skal være en del af overdragelsen.

 

Fast ejendom har ofte stor værdi. Derfor er det vigtigt, at der er styr på forholdene i relation til fast ejendom forud for salgsprocessen. Hvis forholdene ikke er undersøgt tilstrækkeligt, kan der opstå uhensigtsmæssige situationer i forhold til tinglysningsafgift, moms mv, hvilket kan blive kostbart og begrænse dit provenu i forbindelse med salget.

 

Gå til toppen

Få rådgivning af erfarne advokater og specialister i salgsmodning og virksomhedsoverdragelse

Der er således en del forhold, der skal være styr på inden salget af din virksomhed, hvis du vil sikre dig det bedst mulige resultat for både dig og virksomheden fremadrettet. Og med den rette salgsmodning står du langt stærkere både før, under og efter salget.

 

Samtidig kan kompetent salgsmodning være med til at forhøje værdien og sikre såvel rettigheder som nøglemedarbejdere bedst muligt.

Vil du vide mere om salg af virksomhed?

Vores specialister i salgsmodning og virksomhedsoverdragelse er klar til at hjælpe dig, og du er altid velkommen til at kontakte os for en indledende, uforpligtende afklaring af din situation.

 

Læs mere

Vores specialister i virksomhedsoverdragelse

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Ja tak, hold mig opdateret