Ny kendelse: Derfor er det afgørende, at du udbyder dit indkøb efter det korrekte regelsæt

Nyhed
17.06.2024

Er du som ordregiver helt skarp på, hvilket regelsæt dit indkøb er omfattet af?

 

Det er væsentligt, da det kan afgøre, om tærskelværdien er overskredet og dermed også om indkøbet er udbudspligtigt.

 

Du kan læse hvordan og hvorfor i denne nye kendelse fra Klagenævnet for Udbud, hvor netop regelsættet får betydning for klagesagens udfald. 

Det bør du vide om sagen: Regelsæt, tærskelværdier og direkte tildeling

Den 28. marts 2023 offentliggjorde ordregiver, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, en bekendtgørelse om indgåede kontrakter vedrørende et indkøb uden forudgående udbud med Fjellpulken A/S.

 

Kontrakterne, som havde en værdi af ca. 1.021.000 kroner, blev indgået uden forudgående udbud og omhandlede køb af pulke (kælke til transport af udstyr).

 

Ordregiver anførte, at retsgrundlaget var udbudsdirektivet, og at der efter ordregivers vurdering kunne indgås kontrakt uden udbud med henvisning til udbudslovens § 80, stk. 5, som tillader undtagelser fra udbudspligten under visse betingelser. I udbudsretlig sammenhæng betegnes dette som ”direkte tildeling”.

 

En anden leverandør af pulke, Acapulka, mente, at den direkte tildeling af kontrakten var i strid med de udbudsretlige regler og indgav derfor en klage til Klagenævnet for Udbud med påstand om annullation.

 

Inden klagen til Klagenævnet for Udbud anmodede Acapulka ordregiver om aktindsigt i dokumenterne vedrørende tildelingen af kontrakten, herunder grundlaget for ordregivers beslutning og eventuelle vurdering af muligheden for direkte tildeling.

 

Det blev også afsløret, at parterne var enige om, at kontraktens præcise værdi var 1.107.000 kroner.

 

Klagens indhold: Hvilket regelsæt er indkøbet omfattet af?

Et af de centrale spørgsmål her er, hvilket regelsæt indkøbet af pulke er omfattet af, herunder navnlig om det er forsvars- og sikkerhedsdirektivet eller udbudsloven, der skal anvendes.

 

Spørgsmålet er væsentligt, da der er forskellige tærskelværdier for de to regelsæt, som afgør, hvor høj værdien af dit indkøb må være for overhovedet at være omfattet af regelsættet – dermed bliver spørgsmålet afgørende for, om et indkøb er udbudspligtigt eller ej.

Acapulkas klage

Klager, Acapulka, gjorde gældende, at indkøbet ikke var omfattet af forsvars- og sikkerhedsdirektivets materielle anvendelsesområde, men derimod af udbudsdirektivets bilag III. Dermed argumenterede Acapulka for, at indkøbet ikke var omfattet af forsvars- og sikkerhedsdirektivets anvendelsesområde, hvorved udbudsloven skulle finde anvendelse.  

Ordregivers svar på klagen

Ordregiver gjorde gældende, at kontrakten ikke var udbudspligtig, da den var omfattet af forsvars- og sikkerhedsdirektivets materielle anvendelsesområde, som i 2023 havde en tærskelværdi på 3.211.388 kroner.

Klagenævnets afgørelse: Derfor annulleres tildeling af kontrakt

Først og fremmest fandt Klagenævnet efter en samlet vurdering, at indkøbet ikke var omfattet af forsvars- og sikkerhedsdirektivet. Klagenævnet gav derfor klager medhold og annullerede tildeling af kontrakt til Fjellpulken.

 

Du kan læse detaljerne i afgørelsen herunder.

HjulmandKaptains vurdering af sagen og dens betydning for dig

Kendelsen er interessant, idet Klagenævnet tager grundigt stilling til, om indkøbet er udbudt efter det korrekte regelsæt.

For dig som ordregiver understreger kendelsen vigtigheden af at foretage en grundig vurdering af, hvilket regelsæt dit indkøb er omfattet af.

 

Dette er især vigtigt for ordregivere, der opererer på områder, hvor flere regelsæt kan finde anvendelse, såsom forsvars- og sikkerhedsdirektivet, som denne afgørelse omhandler. Men det gælder også forsyningsvirksomheder og andre ordregivere.

Som denne kendelse illustrerer, kan det have betydning for, om et indkøb er udbudspligtig eller ej, og i sidste ende om en kontrakt, der er tildelt, kan opretholdes, eller om den risikerer at blive annulleret af Klagenævnet.

 

Lad HjulmandKaptains specialister i udbudsret hjælpe dig

Har du spørgsmål til de forskellige regelsæt eller brug for rådgivning vedrørende udbudsret generelt, så er du altid velkommen til at kontakte vores specialister i udbudsret.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev