Aktuel praksis og kendelser inden for forvaltningsretten og kommunalretten

Webinaroptagelse
13.03.2024

På dette webinar fra den 13. marts 2024 satte vores specialister fokus på aktuel forvaltningsret og kommunalret, håndtering af anmodninger om aktindsigt og tilbagebetalings- og modregningskrav for offentlige ydelser.

Konkret viden og praktiske eksempler til dit fremtidige arbejde

Vi vil med webinaret sørge for, at du får vores specialisters viden, erfaringer og praktiske eksempler. Det sikrer dig et endnu stærkere fundament til at håndtere de opgaver, som du sidder med til daglig. Både i forhold til borgerkontakt, aktindsigter, tilbagebetalingskrav, sagsbehandling og andre kommunalretlige spørgsmål.

 

Se eller gense webinaret her:

I webinaret kan du høre mere om: 

 

  • Tilbagebetalings- og modregningskrav for en udbetalt offentlig ydelse v/ Marianne Fruensgaard, advokat og ejerpartner med speciale i procesret og erstatningsret

 

Er der krav på tilbagebetaling af offentlig ydelse eller modregning i fremtidige ydelser, hvis en borger senere modtager for eksempel tabt arbejdsfortjeneste, erstatning eller forsikringsydelse? Det afhænger både af, hvilken offentlig ydelse der er udbetalt, hvilken erstatning- eller forsikringsydelse borgeren har modtaget, og hvornår ydelserne er modtaget. Marianne Fruensgaard vil kaste lys over reglerne, og hvordan du håndterer det i praksis.

 

  • Erfaringer om aktindsigter efter en periode med et uforholdsmæssigt stort antal aktindsigtsanmodninger v/Martin Holmgaard Thomsen, advokat med speciale i udbudsret og offentligret

 

Beskæftiger du dig med anmodninger om aktindsigt, så får du her advokatens erfaringer med håndtering af anmodningerne. Martin Holmgaard Thomsen deler sine egne erfaringer fra sager om anmodninger om aktindsigt og sætter fokus på nogle af de spidsfindigheder, som han er stødt på i arbejdet med aktindsigtsanmodninger efter særligt offentlighedsloven. Indlægget vil også indeholde andre nedslag, der gør dig klogere på meddelelsesformen i aktindsigter, dataudtræk og de ressourcer, der benyttes i forbindelse med anmodninger.

 

  • Betydningsfulde forvaltningsretlige afgørelser v/Niels Vase, advokat og partner med speciale i offentlig ret og GDPR

 

Der kommer løbende nye kendelser, som har betydning for arbejdet i en offentlig forvaltning. Niels Vase sætter derfor fokus på det kommunale ansvar i forskellige sammenhænge og inddrager relevante kendelser og nyeste praksis. Du får blandt andet indsigt i en afgørelse, hvor en kommune ikke var erstatningspligtig for olieforurening, som havde spredt sig fra kommunens ejendom og over til naboejendommen (MAD 2023.268). Endvidere vil Niels Vase behandle spørgsmål om håndhævelse af forvaltningsafgørelser, herunder valget mellem retlig og fysisk lovliggørelse.

Har du brug for rådgivning?

Hos HjulmandKaptain har vi indgående og betydelig erfaring med at løse kommunal- og forvaltningsretlige problemstillinger, og vi rådgiver især kommuner og erhvervsvirksomheder herom.

 

Har du en problemstilling, du ønsker vores hjælp til, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Del:

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev