Mikkel Buchwald Møller

Advokat (L), Fagchef Lejeret

Kontaktoplysninger
Mobil: +45 41 14 11 49
Telefon: +45 72 21 17 79
LinkedIn:
Beskrivelse

Mikkel Buchwald Møller blev ansat ved HjulmandKaptain i 2013. Mikkel rådgiver om generel erhvervsret, landbrugets forhold, ekspropriation og offentlig ret med særligt fokus på rådgivning af myndigheder, mellemkommunal refusion, forsyningsret og miljøretlige forhold. Mikkel er derudover fagchef for lejeret og rådgiver udlejere (både almene og private) om boliglejeret og erhvervslejeret, herunder udarbejdelse af kontrakter, overdragelse, opsigelse, ophævelse, rets- og fogedsager.

Mikkel er derudover tilknyttet HjulmandKaptains iværksætterteam, hvor han jævnligt underviser iværksættere i generel jura samt rådgiver dem om opstart af deres virksomhed.

Som advokat på vores kontor i Hjørring er Mikkel ligeledes tilknyttet HjulmandKaptains inkassoafdeling, hvorfor Mikkel har stor erfaring med rets- og fogedsager.

Mikkel er uddannet cand.jur fra Aarhus Universitet i 2015 og har herudover studeret ved University of Leicester, England.

Tillidshverv
- Bestyrelsesformand for Byggesocietetet Vendsyssel

Primære arbejdssted Hjørring

Kontaktoplysninger

Mobil

+45 41 14 11 49

Telefon

+45 72 21 17 79

Mail

Astrid Birkenfeldt Vandsted

Advokatsekretær

Telefon
Mail