Få rådgivning om dine muligheder for erstatning ved ekspropriation

Det kan opfattes som et betydeligt indgreb, når man tvinges til at afstå sin ejendom eller en rettighed. Det er derfor væsentligt, at det juridiske grundlag er i orden.

Den overordnede hjemmel til ekspropriation findes i grundlovens § 73 stk. 1, hvoraf det fremgår: Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning. Denne hjemmel er uddybet i forskellig lovgivning.

 

Hos HjulmandKaptain har vi gennem tiden opbygget en betydelig erfaring inden for ekspropriation, og vi rådgiver hvert år mange borgere, erhvervsdrivende og offentlige myndigheder, der står til at skulle blive eksproprieret.

 

Du kan blive berørt af ekspropriation i tilfælde af f.eks.:

 • Nedlægning af nye forsyningsledninger på grunden
 • Opsætning af vindmøller nær bebyggelse
 • Udlæggelse af et areal til vej
 • Elektrificering af jernbanestrækninger nær bebyggelse
 • Pålægning af særlige restriktioner, som f.eks. fravigelse af gæsteprincippet
 • Kommunale ekspropriationsprojekter
 • Statslige ekspropriationsprojekter

Hvornår kan der blive krævet ekspropriation?

 

Der er fastlagt klare retningslinjer for, hvornår der kan blive krævet ekspropriation, og det kan der kun, hvis følgende er opfyldt:

 

 • Der er lovhjemmel til ekspropriationen,
 • Der er tungtvejende samfundsmæssige hensyn, der godtgør, at ekspropriationen er nødvendig,
 • Ekspropriationen sker mod fuldstændig erstatning.

Erfaringsmæssigt har vi imidlertid oplevet, at der det seneste stykke tid er blevet indført flere og flere vilkår, og at ekspropriationen ofte bliver mere omfattende, end hvad der reelt set er nødvendigt.

 

Vi oplever desværre samtidigt også, at der er mange projekter, der bliver fuldført, uden at der er sket den fornødne kvalitetssikring af projektet og ekspropriationen, og man dermed ikke får det, man har ret til, eller man bliver pålagt vilkår, der er mere vidtgående, end hvad der er rimeligt.

 

Ved ekspropriationssager er der ofte gode muligheder for at få tilkendt omkostninger til dækning af sagkyndig bistand, da man som borger har mulighed for at få tilkendt sagsomkostninger ved både ekspropriationskommissionens og taksationskommissionens behandling af sagen, ligesom der ofte kan opnås retshjælpsdækning fra ens forsikringsselskab eller fri proces, til førelse af sagen ved domstolene.

 

Det er derfor vigtigt, at man så tidligt som muligt i forløbet søger rådgivning, således at der sikres den bedst mulige retsstilling.

 

Opnå den rette erstatning med HjulmandKaptains advokater ved din side

Vi bistår vores kunder i alle dele af en ekspropriation, og vi sikrer, at alle forhold bliver vurderet og undersøgt, så ikke der sker ekspropriation uberettiget. I tilfælde, hvor der skal ske ekspropriation, hjælper vi ligeledes med, at der udbetales den rette erstatning.

 

På nuværende tidspunkt er HjulmandKaptain aktivt involveret i følgende ekspropriationer:

 • Ekspropriation til udvidelse af testcenter ved Østerild
 • Ekspropriation til gasledningen Baltic Pipe
 • Aarhus Letbane
 • En række lokale anlægsprojekter
 • Vesterhav Nord/Syd

 

Hvis du har udsigt til, at der skal ske ekspropriation, hjælper vi med at sikre, at du opnår den bedst mulige retsstilling - lige fra projektets offentliggørelse og til projektet er opført og kørende.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev