Ny ekspropriationsproceslov under udarbejdelse – Transportministeriet anmoder Hjulmandkaptain om at afgive for-høringssvar

Nyhed
24.03.2021

I HjulmandKaptain er vi som specialistkontor indenfor ekspropriation glade for – sammen med 4 andre advokatfirmaer i Danmark – at Transportministeriet i en såkaldt for-høring har bedt os udtale os om deres forslag til en ny Ekspropriationsproceslov.

Fra vores mange sager på området i hele Danmark har vi et klart indtryk af behovet for forbedringer af borgernes retssikkerhed, og vores indsendte bemærkninger til lovforslaget bærer også tydeligt præg af, at vi hos HjulmandKaptain altid varetager borgerens interesser overfor myndighederne.

 

Helt kort har vi fremhævet overfor Transportministeriet:

  • Reglerne for kommunal og statslig ekspropriation skal så vidt muligt være ens.
  • Muligheden for straksekspropriation, særligt ved større vejanlæg, bør udvides, så borgernes handlemuligheder ikke i årevis er begrænset.
  • Betingelserne for totalekspropriation bør udvides og gøres mere gennemskuelige.
  • Betalingen til rådgivere bør gøres gennemskuelig, så borgeren kender de økonomiske konsekvenser af at hyre en rådgiver.
  • Indførelse af et nyt klagenævn bør først ske, når der er sikret ressourcer, der er tilstrækkelige til at undgå lange sagsbehandlingstider.
  • Selvom borgeren klager over erstatningsafgørelsen, skal borgeren ikke afskæres fra at modtage acontobeløb i erstatning.

 

Vi vil følge forslagets videre skæbne tæt og orientere, når der er nyt.

 

Har du spørgsmål til ovenstående, ekspropriation generelt eller behov for at vide mere om detaljerne i vores svar til Transportministeriet, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev