Ændringer i vandløbsloven på vej

Nyhed
20.04.2018

Et ekspertudvalg under ledelse af tidligere minister Henrik Høgh har afleveret en rapport med forslag til ændringer i vandløbsloven.

 

Arbejdet er sat i gang på baggrund af en række aktuelle problemer med forvaltningen af vandløb, herunder især behovet for at sikre byer og marker mod oversvømmelser og behovet for at sikre biodiversiteten.

Udvalget har haft som en bunden opgave at varetage tre hovedhensyn (afvanding, klima og miljø). Disse hensyn kan i nogle tilfælde være modsatrettede, typisk således at landbrugets interesse i afvanding kommer i konflikt med hensynet til at bevare beskyttet natur.

 

De vigtigste anbefalinger fra udvalget er:

 

  • Kommunerne skal i fællesskab udarbejde helhedsplaner for det samlede vandløbssystem
  • Gennemgang og opdeling af vandløb, der i dag er beskyttede efter Naturbeskyttelsesloven, således at disse opdeles efter naturværdi
  • Udvidet formålsbestemmelse, så loven også skal varetage klimatilpasning
  • Mulighed for udlægning af naturvandløb med eventuel kompensation for tab som følge af reduceret vandføringsevne
  • Offentlige vandløb, der udgår af naturbeskyttelsen, kan omklassificeres til private vandløb
  • Mulighed for ekspropriation til klimatilpasningsprojekter

 

Det vides ikke, i hvilket omfang anbefalingerne bliver fulgt op af lovforslag, men da udvalget er nedsat af regeringen, må det forventes, at nogle af anbefalingerne følges.

 

Behovet for ændringer på området er stort, især på baggrund af det stigende behov for bortledning af vand, både fra marker og byer.

 

Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev