Ændringerne i planloven virker

Nyhed
23.11.2017

Ændringerne i planloven virker

En aktuel afgørelse fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tyder på, at der er tale om en reel forandring. Kort fortalt drejede sagen sig om et tilfælde, hvor der i forbindelse med udstykning af en landbrugsejendom til minkfarm var tinglyst deklaration om, at ejendommen skulle tilbageføres til landbrugsformål, og bygningerne fjernes, hvis driften af minkfarmen ophørte.

 

Dette skete forud for den ændrede lovs ikrafttræden, uden at bygningerne blev nedrevet. Herefter ønskede ejeren at sælge ejendommen til en håndværker, der ville anvende bygningerne til lager.

 

En sådan ændring er mulig efter den nye planlov (§ 37 stk. 2) uden landzonetilladelse. Spørgsmålet var herefter, om deklarationen kunne ophæves, da den i sin tid var indsat som betingelse for udstykning.

 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har nu meddelt, at deklarationen aflyses med henvisning til § 37 stk. 2. Det er særligt interessant, at bestemmelsen også anvendes i et tilfælde, hvor udstykning er sket på vilkår om tilbageførsel, hvilket vilkår nu også efter Styrelsens opfattelse bortfalder efter den nye bestemmelse.

 

På baggrund af denne praksis må det forventes, at en række bygninger nu kan overgå til anden anvendelse uanset vilkårene for den oprindelige godkendelse.

 

Har du spørgsmål til ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev