Forvaltningsret

Forvaltningsmyndigheder har mange forskellige roller og funktioner i det daglige. Borgere og virksomheder skal serviceres, der skal træffes afgørelser om tilladelser, påbud og forbud, der skal gives tilskud, og der skal rådgives om muligheder.

Hos HjulmandKaptain har vi indgående og betydelig erfaring med at løse de forvaltningsretlige problemstillinger, som opstår i mødet mellem myndighederne og borgere og virksomheder. Vi rådgiver dagligt især kommuner og erhvervsvirksomheder om offentlig ret og fører mange principielle sager ved domstolene.

Vi kan blandt andet hjælpe dig med:

 

  • Spørgsmål om hjemmel og fortolkning
  • Grænserne for forvaltningsretlige skøn
  • Rækkevidden af forvaltningsloven og offentlighedsloven
  • EU-retlige krav til forvaltningsmyndigheder
  • Forvaltningens brug af tvangsindgreb og oplysningspligter
  • Retssagsbehandling af forvaltningssager

 

Inden for mere specielle områder, rådgiver vi blandt anden inden for:

Borgere og virksomheder kan ikke forventes at kende reglerne. Det kan være svært nok for det offentlige at følge med i strømmen af regler og krav til myndighederne og borgerne. Strømmen af nye regler er enorm.

 

Myndighederne skal holde øje med, at borgerne holder loven eller tage stilling til henvendelser, hvor borgerne ønsker noget fra det offentlige. Ofte skal myndighederne anvende regler, hvor fortolkningen af regler kan være vanskelig, og kravene til sagsbehandlingsprocedurerne er høje. En fodfejl kan have store konsekvenser - både for de borgere og virksomheder, som behandles forkert, men også for den myndighed, der laver fejl.

 

I de situationer, hvor myndigheder er overladt et skøn, stilles der krav om saglighed og proportionalitet - og lighedsgrundsætninger skal overholdes. Konsekvensen kan blive, at der er uklare grænser for afgørelsernes rækkevidde.

 

Folketinget ændrer i stærkt stigende grad lovgivningen, så der er meget, der skal følges med i og være opdateret med.

 

Hvis ikke man som myndighed er helt opdateret med reglerne, så kan det medføre, at afgørelser bliver ugyldige og/eller at myndigheden bliver ansvarlig for forkerte beslutninger.

 

Få rådgivning af HjulmandKaptains advokater med speciale i forvaltningsret

Hos HjulmandKaptain har vi indgående og betydelig erfaring med at løse forvaltningsretlige problemstillinger, og vi rådgiver især kommuner og erhvervsvirksomheder herom.

 

Har du en forvaltningsretlig problemstilling, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev