Regeringen foreslår ændringer i reglerne om magtanvendelse i botilbud

Nyhed
02.10.2018

På regeringens lovprogram 2018/2019 er et forslag om ændring af reglerne om magtanvendelse i botilbud.

Der blev for kort tid siden indgået forlig mellem et bredt flertal af Folketingets partier om, at disse regler skulle præciseres. Baggrunden er en række sager, hvor grænserne for personalets magtanvendelse har været uklare, specielt i relation til psykisk syge patienter.

 

For botilbuddene er det særdeles vigtigt, at reglerne præciseres, idet der findes eksempler på, at botilbud har fået inddraget godkendelse til fortsat drift, fordi Socialtilsynet fandt, at reglerne for magtanvendelse var overtrådt.

 

Regeringen har også bebudet ændringer vedrørende socialtilsynene, idet det ved lovens ikrafttræden den 1. januar 2014 blev aftalt en evaluering, som tidligere er foretaget af Socialstyrelsen. Om indholdet af de aftalte ændringer angives alene, at det "afhænger af kommende politiske drøftelser".

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev