Kommuner må gerne samarbejde om produktion af mad

Nyhed
12.12.2018

Ankestyrelsen har netop truffet afgørelse om, at to kommuner gerne må samarbejde om produktion af mad til hjemmeboende borgere.

Samarbejdet var organiseret sådan, at kommune 1’s medarbejdere stod for produktionen, mens kommune 2 havde hovedansvaret for at styre og organisere udbringningen og derudover betalte et vederlag til kommune 1.

 

Hver kommune stod for visiteringen af borgere.

 

Overordnede principielle beslutninger blev behandlet i en styregruppe med deltagelse af begge kommuner. Ankestyrelsen vurderede aftalen som lovlig i henhold til kommunalfuldmagten, idet kommuner må tilberede og lave mad til eget brug, hvilket ifølge Ankestyrelsen gerne må foregå således, at flere kommuner i fællesskab producerer varer og tjenesteydelser, som alle bruger. Det bemærkes herved, at der alene er tale om opgaver, som de enkelte kommuner måtte udføre hver for sig.

 

Som det måske mest interessante angives, at der ikke kan stilles krav om symmetri mellem de ydelser, som de enkelte kommuner leverer, hvorfor der ikke er noget til hinder for, at den enkelte kommune betaler vederlag til den anden. På baggrund af denne bemærkning må det antages, at afgørelsen havde været den samme, selvom den ene kommune havde stået for hele leverancen, mens den anden kommune alene havde betalt for ydelsen.

 

Afgørelsen er også interessant, fordi der forventes et snarligt regeringsinitiativ om præcisering af kommunalfuldmagten.

 

Har du brug for rådgivning eller spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev