HjulmandKaptain præsenterer analyse af erstatningssag mod staten

Nyhed
10.01.2019

I dag (10. januar 2019) præsenterer advokatfirmaet HjulmandKaptain et notat til 20 kommuner, som har bedt om en analyse af, om de kan rejse et krav på samlet ca. 1,2 milliarder kr. mod staten.

Sagen udspringer af, at alle kommuners økonomi en gang årligt udlignes, så kommuner med en dårligere økonomi får tildelt midler fra mere velstillede kommuner.

 

Denne omfordeling tager udgangspunkt i en ganske kompliceret lovgivning.

 

20 kommuner kontaktede for nogle år siden ministeriet, fordi de mente, at beregningen blev foretaget på et forkert grundlag. Ministeriet kunne se problemet, men valgte ikke at gøre noget. Efter flere forgæves forsøg på at få ændret beregningerne, besluttede kommunerne at undersøge mulighederne for formelt at rejse et krav mod staten. Der er tale om ganske store beløb, som har velfærdsmæssige konsekvenser for kommunerne. Det er landets bedst stillede kommuner, der har fået penge på bekostning af de dårligst stillede kommuner i Danmark.

 

HjulmandKaptains notat konkluderer i hovedtræk, at der er meget, der taler for, at der faktisk er beregnet forkert, og at der er tale om fortolkningsspørgsmål, som det giver god mening at bede domstolene tage stilling til.

 

Domstolene har tidligere behandlet juridiske problemstillinger af denne type, men dog aldrig præcist denne type sag. Hvis kommunerne vælger at rejse en sag, bliver der derfor tale om en meget principiel sag.

 

Nærmere information om notatet og sagen kan fås ved henvendelse til advokat (H) og partner Birgitte Pedersen

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev