Rapport om Gravenshoved-sagen afleveret til Aalborg Kommune

Nyhed
28.04.2022

Advokat Niels Vase har afleveret rapport til Aalborg Kommune om gennemgang af Gravenshoved-sagen. Rapporten er også afleveret til repræsentanter for klagerne og vil blive offentliggjort.

Rapporten konkluderer, at der i det gennemgående materiale ikke er holdepunkter for, at Aalborg Kommune i den periode, Gravenshoved var i drift, var blevet gjort bekendt med de forhold, der angives af klagerne. Aalborg Kommune modtog dog i 2009 en henvendelse af et indhold, der svarer til klagerne.

 

Rapporten finder det kritisabelt, at der på Gravenshoved har været indskrevet flere børn end tilladt.

 

Derudover findes det kritisabelt, at en række dokumenter af betydning for sagen ikke længere kan findes. Det drejer sig særligt om dokumenter, der kan belyse grundlaget for børnenes ophold på Gravenshoved (børnesager) samt dokumenter, der nærmere beskriver forløbet i forbindelse med institutionens lukning.

 

Rapporten indeholder en beskrivelse, udarbejdet af skolens forstander i 1991, af institutionens pædagogiske grundlag. Beskrivelsen vil indgå i den fortsatte undersøgelse, som består i samtaler med klagerne.

 

Den endelige konklusion på, i hvilket omfang Aalborg Kommune har kendt til kritisable forhold på Gravenshoved, vil fremgå af den afsluttede undersøgelse (undersøgelsens Del 3). Denne forventes afsluttet umiddelbart før eller umiddelbart efter sommerferien, afhængigt af, hvornår politiundersøgelserne er afsluttet.

 

Læs undersøgelsens Del 2 her

 

Yderligere oplysninger vedrørende denne pressemeddelelse kan fås ved henvendelse til advokat og partner Niels Vase

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev