Anbefalinger for god fondsledelse

Erhvervsdrivende fonde er i deres struktur og historie meget forskellige, og fondene har derfor på mange områder indrettet sig vidt forskelligt – hvilket i stor udstrækning er en styrke i det danske fondsliv.

I arbejdet med at sikre både overholdelse af de lovmæssige basiskrav og skabe rum til forskellighed, er Lov om Erhvervsdrivende fonde, der blev vedtaget i 2014, blevet suppleret med anbefalinger for god fondsledelse. 

 

Anbefalingerne er i foråret 2020 blev lettere justeret og tilføjet en yderligere anbefaling om kapitalforvaltning.

 

Anbefalingerne kan sikre din fond optimal udvikling

Formålet med anbefalingerne er at sikre, at du i dit fondsarbejde udøver god fondsledelse med inspiration i ”best practice”, når du varetager fondens interesser.

 

Arbejdet med anbefalingerne er derfor en vigtig katalysator for udvikling af en erhvervsdrivende fond, idet anbefalingerne både sikrer god fondsledelse og optimale udviklingsmuligheder.

 

Vores specialister kan træde til og sikre, at du både overholder formalia og samtidig anvender anbefalinger til netop at udvikle og sikre din fond bedst muligt. 

 

Sådan overholder du anbefalingerne for god fondsledelse

Anbefalingerne gælder for alle erhvervsdrivende fonde, store som små, og alle fonde skal én gang om året i forbindelse med deres årsregnskab redegøre for, hvordan de forholder sig til anbefalingerne.

 

Redegørelsen skal offentliggøres i enten årsrapportens ledelsesberetning, i noterne til årsrapporten eller på fondens hjemmeside med en præcis henvisning dertil i ledelsesberetningen eller noterne.  

 

Anbefalingerne er ”soft-law”. Det betyder, at fondene selv kan vælge, om de vil følge anbefalingerne, eller om de i stedet vil forklare, hvorfor de ikke følger dem.

 

Vælger du i fondsbestyrelsen at forklare i stedet for at følge, skal du for hver enkelt anbefaling, som fondsbestyrelsen ikke følger, forklare:

 

  • hvorfor fondsbestyrelsen har valgt at indrette sig anderledes
  • hvordan fondsbestyrelsen i stedet har valgt at indrette sig

Find de gældende anbefalinger

 

De gældende anbefalinger er formuleret af Komiteen for god fondsledelse og kan findes på godfondsledelse.dk her, hvor du også kan downloade et skema til brug for redegørelsen.

Lad vores specialister sikre, at du bruger anbefalingerne optimalt

Selvom der ikke umiddelbart er sanktioner for ikke at følge anbefalingerne, så er det vores klare anbefaling, at du forholder dig til anbefalingerne og sikrer dig juridisk rådgivning til din redegørelse, uanset om du overholder anbefalingerne eller ej, så du er sikret bedst muligt.


Vores rådgivere kan også hjælpe dig med at afklare, om du er stillet bedst ved at overholde anbefalingerne eller ved at indrette dig anderledes. Du er meget velkommen til at kontakte os, så vi kan afklare, hvordan vi hjælper dig bedst muligt.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev