Få rådgivning af specialiserede advokater inden for EU-retten

Mange forretningsforhold, også mange flere end de fleste tror, har en EU-retlig dimension. Det betyder derfor også, at EU-retten har meget stor indflydelse på de fleste forretningsområder.

Hos HjulmandKaptain sikrer vi os løbende, at vi er opdateret med den seneste udvikling i EU-retten inden for de fagområder, hvor vi specialiserer os. Derudover sikrer vores EU-retsafdeling, at anden EU-retslig regulering bliver taget i betragtning i enhver henseende. Det betyder, at vi kan rådgive dig om, hvordan EU-retten påvirker lige præcis din situation, og hvad du bør være opmærksom på.

 

Vi kan hjælpe dig med:

  • Udarbejdelse af juridiske notater og vurderinger 
  • Håndtering af retslige forhold vedrørende EU
  • Tvister
  • Retlige vurderinger af EU-rettens aktualitet i konkrete sager
  • Førelse af sager ved EU-domstolen
  • Betydningen af EU-traktaten i konkrete sager

EU-retten har betydning for reglerne på flere områder

 

Som eksempler på områder, hvor EU-retten har en meget direkte betydning, kan nævnes: EU-udbud, EU-konkurrenceretten, statsstøtte, joint ventures, samarbejdsaftaler, kartel- og fusionskontrol, persondata, distributions-, agent-, forhandler-, franchise- og licensaftaler, miljø, landbrug og antidumping regulering. Og dette er blot et udpluk af de områder, hvor EU-retten har direkte betydning gennem den lovgivning, der vedtages i EU-regi.

EU-traktaten kan have stor betydning for dig

Hos HjulmandKaptain kan vi hjælpe dig med rådgivning i forbindelse med den mere "indirekte" betydning af EU-retten. Det gælder særligt EU-traktaten, som indeholder en lang række rettigheder, som skal tilgodese virksomheder og personer, der bevæger sig på tværs af landegrænser.

 

EU-traktaten sikrer, at virksomheder og personer ikke bliver diskrimineret eller oplever, at det er sværere at gøre forretning i udlandet, end det pågældende udlands egne virksomheder oplever. Traktaten har derfor stor betydning for det, der kaldes nationale værnsregler, altså regler der skal beskytte nationale virksomheder på bekostning af udenlandske virksomheder, hvilket i meget få tilfælde er lovligt i henhold til EU-traktaten.

 

Alle disse forhold og regler bistår vores specialister EU-ret med, så du står juridisk sikkert, når du agerer på tværs af landegrænser i EU.

 

Stå stærkere med rådgivning fra HjulmandKaptains specialister i EU-ret

Står du med en EU-retlig sag eller spørgsmål til, hvordan din virksomhed bør agere på tværs af landegrænser i EU, så er du altid velkommen til at kontakte os for en drøftelse af, hvordan vi kan hjælpe dig og sikre overholdelse af de EU-retlige regler i din specifikke situation.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev