Mediation – Få løst konflikten sammen med en upartisk mediator

Mediation er en konstruktiv og hurtig måde at løse konflikter på, og vi ser i stigende grad, at mediation bliver anvendt som et alternativ til konfliktløsning via domstole og voldgift.

Mediation kan som udgangspunkt anvendes i enhver situation, hvor der er opstået konflikt eller uenighed mellem to eller flere parter. Det gælder både i erhvervsmæssig sammenhæng og i forbindelse med en konflikt opstået i privatlivet.

 

Sådan foregår konfliktløsning via mediation

Gennem dialog faciliterer en neutral og upartisk mediatoradvokat forhandlingerne mellem parterne.

 

Parterne beskriver problemet og under forløbet bliver individuelle behov drøftet, og der tages stilling til løsningsmuligheder, som kan accepteres af de involverede parter.

 

Det er mediatorens ansvar at holde overblikket og styre dialogen, så begge parters behov tilgodeses.

 

Fordele ved mediation

Der er flere fordele ved løsning af konflikter via mediation.

Sammenholdt med en retssag eller voldgiftssag er det både mere tidsbesparende, og der er færre omkostninger forbundet hermed.

 

Derudover ser vi, at parterne har et bedre grundlag for at genoprette samarbejdet efterfølgende, hvilket er en stor fordel.

 

For så vidt angår entreprise- og byggesager løses ca. 75% af de sager, der søges løst ved mediation, i processen. Der er således klare tal, der viser, at mediation virker.

 

Skal din konflikt løses via mediation?

Hos HjulmandKaptain har vi fem uddannede og certificerede mediatorer, som kan facilitere processen og bistå til fortrolig og effektiv konfliktløsning.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev