Mads Balsby Wilkens

Advokat (H), Ejerpartner

Kontaktoplysninger
Mobil: +45 4097 9700
Telefon: +45 7221 1614 (direkte)
LinkedIn:
Beskrivelse

Mads Balsby Wilkens kom til HjulmandKaptain 1. maj 1999 og har været partner siden oktober 2000. Mads arbejder med rådgivning af virksomheder - især i forhold af international karakter, men også entrepriseret, voldgift, retssager og transportret er blandt Mads spidskompetencer. Mads blev jurist i 1990 fra Aarhus Universitet, fik møderet for Landsretten i 1995 og for Højesteret fem år senere. Mads er certificeret i bestyrelsesarbejde og sidder i bestyrelsen hos en lang række erhvervsvirksomheder. Han har i en årrække været censor ved Aalborg Universitet. Mads fungerer som Voldgiftsdommer i sager vedrørende Entrepriseret samt Kontraktsret i al almindelighed og er certificeret international Voldgiftsdommer.

Mads Balsby Wilkens er certificeret mediator og er i den forbindelse optaget som mediator ved Voldgiftsnævnet.

Specialer
Virksomhedsrådgivning 
Bestyrelsesarbejde 
Internationale kontrakter 
Entrepriseret 
Voldgift
Transportret
Energi og infrastruktur
Mediation

ENGLISH

MADS BALSBY WILKENS
Partner and Attorney, entitled to appear before the Danish Supreme Court

Mads Balsby Wilkens has been employed with HjulmandKaptain since 1 May 1999 and has been a partner in the firm since October 2000. Mads is specialized within the field of Corporate Law, especially in terms of International Contracts, but also Construction Law, Litigation, Arbitration and Transport Law are among his key competences. Mads graduated as a lawyer from Aarhus University back in 1990, obtained his right of audience before the Danish High Court in 1995 and before the Supreme Court five years later. Mads has achieved certification for undertaking board assignments and is a member of the boards of directors in a range of privately held companies. For a number of years, he has been an external examiner at Aalborg University. Mads acts as an arbitrator in cases concerning Construction Law and Contract Law generally and is a certified international arbitrator.

Primary areas of practice
Corporate and Commercial law
Board of directors duties
International contracts 
Construction law
Litigation and Arbitration
Transportation law 


Medlem af/Member of

Arctic buisness network
Danish Marine and offshore group
International Jurists
International association of young lawyers
Arbitration and litigation lawyers
Leaderships for lawyers
Group of Asian legal market or European and North American law firms
Nordis lawyers
Rotary International
Byggesocietetet / National Association for Building
Dansk Forening for Voldgift / Danish association of arbitration

Primære arbejdssted Aalborg

Kontaktoplysninger

Mobil

+45 4097 9700

Telefon

+45 7221 1614 (direkte)

Mail

Jee Bøcker Christensen

Advokatsekretær

Telefon
Mail