Få specialiseret advokatrådgivning og minimér din virksomheds risiko, når du gør forretning i udlandet

Mange overser at sikre virksomhedens aftaler, når der gøres forretning med udlandet. Og det kan være forbundet med en stor risiko. En risiko der med den rette rådgivning kan minimeres eller helt undgås.

I langt de fleste tilfælde er det sælgerne, der indgår aftaler med udenlandske forbindelser, og det er langt fra sikkert, at de er bekendte med essensen af de vilkår, de lukker en aftale på.

 

Typisk har virksomheden et sæt standardvilkår, men der er meget store forskelle i tolkninger af det skrevne i dansk og udenlandsk lovgivning. Det er hér, vi kan gå ind og bistå med erfaring og juridisk kompetence. Vi kan påpege den konkrete risiko - så kan du selv vurdere, om du vil løbe den, eller om du vil dække den af.

 

Vi har også god erfaring med at bistå under forhandlingerne. Når vi sidder med ved forhandlingsbordet, ser vi ofte, at kontrakter optimeres for så vidt angår det juridiske, men også i relation til mere kommercielle forhold.

 

Sådan hjælper vores advokater dig

HjulmandKaptain tilbyder vi rådgivning om, hvilke forholdsregler din virksomhed anbefales at tage ved forretning i udlandet.

 

Vi tilbyder blandt andet at:

 • Afdække risici og faldgruber i forbindelse med forhandling og indgåelse af aftaler
 • Optimere kontrakter, så de tilgodeser din virksomheds interesser
 • Sikre, at aftaler har det forventede indhold i henhold til udenlandsk ret
 • Skabe sikkerhed for, at modpartens ydelser leveres, at der sker betaling iht. kontrakterne, og at din virksomhed har mulighed for at få dækket eventuelle tab mv.
 • Oplyse om eventuelle beslægtede forsikringsretlige problemstillinger herunder synkronisering af ansvar og forsikring
 • Gøre det muligt at forfølge eventuelle krav på betryggende vis
 • Finde nye muligheder og forretningsområder i udlandet

 

Vores advokater yder ligeledes rådgivning omkring lovvalg og værneting, herunder voldgiftsklausuler i forbindelse med specifikke kontrakter.

Vær på forkant og stå stærkere i forhandlingerne

 

Det kan være sundt for mange virksomheder at få kigget på nogle af de aftaler, der allerede ligger i skuffen. Det kan være med til at forebygge fremtidige fejl og stille din virksomhed stærkere i forhandlingerne.

Vi gør det ubekendte kendt

Der kan være mange ubekendte, når din virksomhed gør forretning i udlandet. Hvad skal du huske at få med i aftalerne? Har de det rette indhold i forhold til det pågældende lands lov? Er der sikkerhed for, at ydelser leveres? Hvis det går galt, er der så mulighed for at få dækket tab hos underleverandører eller forsikringsselskab? Behøver en udenlandsk modpart at kunne dokumentere et tab? Og matcher din virksomheds forsikringsdækning det ansvar, din virksomhed påtager sig i kontrakter samt salgs- og leveringsbetingelser?

 

Vi kan hjælpe dig med at få overvejet de vigtige aspekter i din virksomheds internationale forhold.

 

Vores advokater rådgiver blandt andet ved indgåelse af

 • Internationale Købs- og Salgsaftaler
 • Byggekontrakter
 • Agent- og forhandleraftaler
 • Leverandøraftaler
 • Licensaftaler
 • Indkøbskontrakter og andre typer samarbejdsaftaler
 • Udarbejdelse af salgs- og leveringsbetingelser
 • Distributionsaftaler
 • Joint venture-aftaler
 • Compliance-manualer
 • Transportaftaler

 

Internationalt samarbejde

Optimal rådgivning om forretning i udlandet opnås bedst i samarbejde med lokale advokater. Vi er derfor medlem af samarbejdet International Jurists, hvorigennem vi kan trække på viden fra kollegaer i det øvrige Europa, Nord- og Sydamerika, Kina samt store dele af Afrika - ligesom vi kan henvise til disse, såfremt der er aktuelle behov herfor. Udover dette har vi advokatkontakter i den øvrige del af verden.

 

Læs mere om International Jurists

 

Lad HjulmandKaptains advokater styrke din forhandlingsposition, når du gør forretning i udlandet

Gør din virksomhed forretning i udlandet, og vil du gerne være sikker på, at du juridisk er stillet bedst muligt, så står vores advokater med speciale i internationale forhold klar til at rådgive dig både før, under og efter indgåelse af dine aftaler. Kontakt os og hør nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev