Vognmænds blokade af danske veje – hvad skal du være opmærksom på som entreprenør?

Nyhed
11.05.2023

Transportbranchen har varslet en landsdækkende demonstration mandag den 15. maj 2023, hvor vognmænd vil blokere dele af det danske vejnet. Du får her en række råd til, hvad du skal være opmærksom på, hvis du er entreprenør og kan blive berørt af blokaden med forsinkede leverancer til følge.

Retten til tidsfristforlængelse

Hvis du som entreprenør bliver forsinket som følge af vognmændenes blokade, kan du efter omstændighederne have ret til tidsfristforlængelse, jf. AB 18 § 39, stk. 1, litra c.

 

Det er dog en betingelse for at opnå ret til tidsfristforlængelse, at du selv i rimeligt omfang har forsøgt at undgå eller begrænse forsinkelsen, jf. AB 18 § 39, stk. 2. Du skal altså udvise rettidig omhu.

 

Planlæg dig ud af en potentiel forsinkelse

Du bør forsøge at planlægge dig ud af en potentiel forsinkelse på grund af blokaden, ved f.eks. at planlægge leverancer af materialer, så materialeleverancerne ikke påvirkes eller påvirkes mindst muligt af en blokade. Du kan eksempelvis forsøge at bestille og få leveret materialer inden den varslede blokade.

 

Påberåb din ret

Hvis du trods rimelige bestræbelser på at undgå forsinkelser alligevel bliver forsinket som følge af blokaden, er det vigtigt, at du skriftligt påberåber dig din ret til tidsforlængelse hurtigst muligt over for bygherren. Du bør derudover sikre dig dokumentation for, at du har forsøgt at undgå eller begrænse forsinkelsen.

 

Hvis en materialeleverance bliver forsinket som følge af en blokade, men arbejdet kan holdes i gang ved at fremrykke andre dele af entreprisen eller ved at omorganisere arbejdet, vil du som udgangspunkt ikke have ret til tidsfristforlængelse.

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Denne artikel kan ikke erstatte konkret juridisk rådgivning, og har du spørgsmål til reglerne for tidsfristforlængelse og dokumentationskrav eller til det entrepriseretslige område generelt, så er du altid velkommen til at kontakte HjulmandKaptains specialister i entrepriseret for rådgivning.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev