Vi beskytter din startup og sikrer dig bedre muligheder – både nu og når du vækster

Du har idéen og ambitionerne. Du har identificeret et hul i markedet, og nu er du klar til at stifte din virksomhed.

Har du overvejet at lade en erfaren, specialiseret advokat rådgive dig?

 

Som professionel sparringspartner sikrer vi, at du ikke bliver fanget i kontrakter eller vilkår, som er urimelige, ufordelagtige eller indskrænker dit råderum over virksomheden i fremtiden.

 

Vores specialister har desuden stiftet utallige virksomheder før, og vi ved både, hvordan du skal beskytte dig selv og din idé, men også hvordan du står stærkere i forbindelse med senere fremskaffelse af kapital (funding). For dig betyder det, at vi er med dig på hele rejsen.

Du kan få vores hjælp til at:

 

  • Sætte din virksomhed op, så du får den mest optimale struktur, både juridisk og kommercielt.

  • Optimere din funding og sikre dig de bedst mulige resultater, uanset om en senere funding gennemføres på én gang – eller om den gennemføres i flere rater (trancher)

  • Varetage forhandlingerne med investorer og kapitalfonde, så du ikke står alene overfor professionelle forhandlere. Ofte ses det at der skal forhandles med udenlandske investorer.

  • Gennemgå kontrakter og klausuler, så du undgår ufordelagtige vilkår og krav til eksempelvis bindinger, kaution og ”lås” på dine ejerandele. Særligt ”founder-klausuler" kan være problematiske for dig.

  • Overskue og reducere kompleksiteten ved at være tovholder i forhandlingen med én eller flere investorer.

  • Sikre dine ejerandele så vidt muligt, så du ikke giver afkald på for stor en ejerandel med risiko for at miste råderum over virksomheden.

  • Udarbejde og forhandle de nødvendige dokumenter, herunder investeringsaftaler og ejeraftaler m.v. og sikre, at f.eks. din exit-strategi passer til dine ønsker til fremtiden.

  • Beskytte din forretningsidé og -identitet, opfindelse eller produktdesign (IPR) med eksempelvis varemærkeregistrering og designbeskyttelse.

Skal du søge funding, kan vi både beskytte og optimere dine interesser

Startups er tit afhængige af funding. Ofte skal du søge funding løbende til udviklingen af din forretningsidé og dit produkt.

 

Løbende funding betyder ofte flere forskellige investorer, og den stigende kompleksitet i ejerinteresser/ejerforholdene samt antallet af kontrakter, klausuler og forhandlinger kan være udfordrende. I værste fald risikerer du ufordelagtige vilkår og kontrakter, men også at fundingen bliver så tidskrævende, at du mister ressourcer til og fokus på udviklingen af dit produkt.

 

Vores specialiserede advokater arbejder med funding og startups hver dag, og vi kan sikre dine interesser, imens vi optimerer dit udbytte, så du står stærkere og er optimalt beskyttet.

 

De første valg kan forme hele virksomhedens udvikling - på godt og ondt

Stiftelsen af din startup byder på mange valg, der kan have enorm betydning for virksomhedens udvikling, vækst og muligheder. De rigtige valg nu kan give dig råderum, frihed og økonomi til at drive virksomheden, som du ønsker mange år ud i fremtiden.

 

Men forkerte eller uigennemskuelige valg kan indskrænke dit råderum og ejerskab over virksomheden, begrænse ekspansionsmulighederne, udløse erstatningsansvar eller give skattemæssige ulemper.

Vi kan hjælpe dig på vej, så du undgår besværligheder og omkostninger på den lange bane.

Det kan være dyrere at klare den selv

 

Vi oplever desværre, at de juridiske tvister, som iværksættere møder, kunne være undgået eller reduceret, hvis de havde fået juridisk rådgivning på et tidligere stadie.

 

På den måde kan vi sammen forebygge problemer med f.eks. kontrakter, founder-klausuler, rettigheder eller ejerforhold fremfor at skulle bruge ressourcer på at løse dem senere hen, hvor udfordringen er større og dyrere at løse.

Vil du sikre din startups udvikling, vækst og kommercialisering?

Hos HjulmandKaptain har vi mere end 150 dedikerede medarbejdere, og vores advokater er specialister i finansiering, stiftelse af selskaber, immaterielle rettigheder, compliance, GDPR og alle andre relevante fagområder.

 

Den størrelse og ekspertise betyder, at vi kan rådgive dig i alle de juridiske områder, du får behov for, og samtidig kan vi følge dig og din virksomhed fra den tidlige opstart, gennem væksten og helt ind i forhandlinger med udenlandske investorer.

 

Kontakt os og få en helt uforpligtende afklaring af, hvordan vi kan rådgive og styrke dig og din startup.

Raw Solution fik et solidt fundament som ny startup

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev