Forsikringssager - Få rådgivning af specialserede advokater

HjulmandKaptain kan hjælpe med alle forsikringsspørgsmål, både i forbindelse med tegning af forsikring og i forbindelse med skade.

Spørgsmål ved tegning af forsikring
Rådgivning om forsikringsforhold indgår som en naturlig og nødvendig del af rådgivning til virksomheder. Mindst én gang årligt bør virksomheder gennemgå deres forsikringsforhold for at sikre sig, at dækningen svarer til virksomhedens risiko.

 

De typiske spørgsmål handler om at sikre, at forsikringssummerne er tilstrækkelige (hvilket især er relevant for virksomheder i vækst) og spørgsmål om forsikring af ansvar og transporter.

Det naturlige tidspunkt for denne gennemgang er det tidspunkt, virksomheden laver årsrapport, men gennemgangen kan naturligvis foretages på det tidspunkt, virksomheden finder mest praktisk.

HjulmandKaptain har ingen økonomisk interesse i, at der tegnes forsikringer til virksomhederne og kan derudover rådgive om andre metoder end forsikring til at begrænse virksomhedens risiko.

For HjulmandKaptain indgår forsikringsrådgivning typisk som et led i rådgivning om kontrakter, kvalitetsstyring og salgs- og leveringsbetingelser.

 

Spørgsmål ved skade
I tilfælde af skade hjælper HjulmandKaptain den forsikrede med at opnå den erstatning, der er krav på efter forsikringsaftalen. Dette sker typisk ved deltagelse i forhandlinger med forsikringsselskabet og ved gennemgang af skriftlige tilbud fra forsikringsselskabet.

 

HjulmandKaptains advokater kan også hjælpe med at indbringe sager for klagenævn, herunder især Ankenævnet for Forsikring (private skader) og Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (personskader).

 

Efter loven skal et forsikringsselskab dække udgifter til advokat, som den skadelidte med rimelighed afholder i forbindelse med fremsættelse og opgørelse af krav mod forsikringsselskabet. HjulmandKaptain hjælper med at opgøre og opkræve dette beløb.

 

Skal vores specialister i forsikringsret hjælpe dig?

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med et forsikringsretlig problemstilling, så er du altid velkommen til at kontakte vores advokater med speciale i forsikringsret.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev