Risikostyring og forsikring

Ledelsen i et selskab er forpligtet til at sikre, at der sker risikostyring i virksomheden. Det er op til ledelsen selv at afgøre, hvordan og hvor ofte dette skal ske, men typisk skal spørgsmålet overvejes i forbindelse med årsrapporten.

Risikostyring består af tre led

  • Risikoidentifikation
  • Risikobegrænsning
  • Risikoovervågning

 

De risici, der findes, bør opdeles efter sandsynlighed og konsekvens, således at virksomheden primært arbejder med risici, der har høj sandsynlighed og stor konsekvens.

 

Risikobegrænsning

Risikobegrænsning sker primært gennem tegning af forsikring, men kan derudover indeholde gennemgang af virksomhedens kontrakter, salgs- og leveringsbetingelser samt forhold til offentlige myndigheder (eksempelvis overholdelse af krav til databeskyttelse).

 

De risici, der bliver tilbage, bør løbende overvåges med henblik på at sikre, at virksomhedens ledelse hele tiden har overblik over de risici, virksomheden er udsat for. Herunder kan ledelsen overveje, om de pågældende risici kan fjernes eller reduceres på et senere tidspunkt.

 

HjulmandKaptain tilbyder at bistå ved arbejdet og rapportere til ledelsen angående forhold, der bør tages i betragtning ved risikostyringen.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev