Privatlivspolitik for HjulmandKaptains sider på sociale medier

 

Her finder du vores privatlivspolitik for HjulmandKaptains sider på de sociale medier.


Indhold

 1. Hvornår gælder denne privatlivspolitik?
 2. Dataansvarlige og kontaktoplysninger
 3. Indsamling af personoplysninger
 4. Behandlingsgrundlag og formål
 5. Opbevaringsperiode
 6. Modtagere af dine personoplysninger
 7. Dine rettigheder og klagemuligheder

1. Hvornår gælder denne privatlivspolitik?

Nedenstående privatlivspolitik gælder for HjulmandKaptains behandling af personoplysninger i forbindelse med vores erhvervsprofiler på sociale medier.  

2. Dataansvarlige og kontaktoplysninger

HjulmandKaptain og udbyderne af de sociale medier, som nævnes i denne privatlivspolitik, er fælles dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger indsamlet i forbindelse med dit besøg på HjulmandKaptains profiler eller sider på de enkelte sociale medie.

 

HjulmandKaptains virksomhedsoplysninger er:

 

HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab
CVR-nr.: 32 33 71 20
Østre Havnegade 12
9000 Aalborg
E-mail: data@70151000.dk

 

Som følge af, at der er aftalt fælles dataansvar mellem HjulmandKaptain og leverandørerne af de sociale medier, HjulmandKaptain benytter sig af, er det relevant for dig som bruger, også at have kendskab til de retningslinjer, leverandørerne har for behandling af personoplysninger. Derfor har vi nedenfor henvist til leverandørernes privatlivspolitikker for de særskilte medier. HjulmandKaptain kan ikke stilles ansvarlig for leverandørernes eventuelle manglende ajourføring af privatlivspolitikkerne eller i øvrigt manglende overholdelse af gældende lovgivning.  

 

HjulmandKaptain har erhvervsprofiler og/eller sider på følgende sociale medier:

 

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company)

Facebook (Meta Platforms Ireland Ltd.)

Instagram (Meta Platforms Ireland Ltd.)

YouTube (Google Ireland Limited)

 

3. Indsamling af personoplysninger

Når du besøger eller på anden vis interagerer med vores erhvervsprofiler på de sociale medier, kan HjulmandKaptain og leverandøren af det pågældende sociale medie indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:

 • Oplysning om, at du har besøgt vores side/profil
 • Oplysninger, der er tilgængelige på din profil, herunder dit navn, køn, civilstatus, arbejdsplads, interesser og din by
 • Om du har anvendt reaktioner på vores profil, herunder f.eks. ”syntes godt om”
 • Indholdet i direkte beskeder, du sender til os, eller
 • Indhold af de kommentarer du efterlader på vores opslag, herunder også svar på andres kommentarer på vores opslag

4. Behandlingsgrundlag og formål

HjulmandKaptain behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Forbedring af vores produkter og services, herunder særligt i forbindelse med vores erhvervsprofiler og sider på sociale medier
 • Statistik og analyse
 • For at kunne kommunikere med dig, hvis du kommenterer på et opslag, afgiver en anmeldelse eller sender os en direkte besked
 • Markedsføring

 

Leverandørerne af de sociale medier behandler blandt andet dine personoplysninger til følgende formål:

 • Forbedring af deres annoncesystem
 • For at give HjulmandKaptain statistikker, som udbyderne af de sociale medier blandt andet udarbejdet på grundlag af dit besøg på vores profiler og sider
 • Annoncering og tilpasning af aktiviteterne på siden

 

Ovenstående liste over leverandørernes formål er ikke udtømmende og nærmere oplysninger om behandlingsformål kan findes i de respektive sociale mediers privatlivspolitikker.

 

HjulmandKaptains behandlingsgrundlag for at behandle dine personoplysninger i forbindelse med vores erhvervsprofiler/sider på de sociale medier er vores legitime interesse i at kunne kommunikere med dig samt  markedsføre os overfor dig, på vores profiler på sociale medier, samt vores legitime interesse i at forbedre vores produkter og services, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

 

Leverandørernes af de sociale medier behandlingsgrundlag for at behandle  dine personoplysninger følger af deres legitime interesse  i blandt andet at forbedre deres annoncesystem, levere statistikker til HjulmandKaptain, samt levere mere tilpasset og målrettet aktiviteter og annoncering på det sociale medie, jf.  databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

 

Leverandørerne af de sociale medier behandler endvidere en række personoplysninger i medfør af det samtykke, du har afgivet i forbindelse med oprettelsen af dit profil på det sociale medie.

 

Behandlingsgrundlaget er i den forbindelse databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Du skal i den forbindelse vide, at du er berettiget til, til enhver tid at trække dit samtykke tilbage. Du kan læse mere om samtykket samt hvilke personoplysninger, der behandles i overensstemmelse hermed, i privatlivspolitikken for det pågældende sociale medie.

5. Opbevaringsperiode

HjulmandKaptain er ansvarlig for rettidig sletning af de personoplysninger, der fremgår af de direkte beskeder, du har sendt til HjulmandKaptain via en af vores sociale medier. HjulmandKaptain er ikke ansvarlig for sletning af de kommentarer, opslag og andet indhold, du selv har lagt op eller skrevet. Dette indhold er du således selv ansvarlig for at få slettet. I den forbindelse kan det anbefales, at du kontakter den pågældende leverandør af det sociale medie, der kan henvise dig til, hvordan sådan en sletning kan foregå.

HjulmandKaptain foretager løbende sletning af de direkte beskeder, der modtages via de sociale medier, dog opbevares der ikke direkte beskeder i længere end 6 måneder.

 

Såfremt du måtte have spørgsmål til sletningen eller i øvrigt vores opbevaring i forbindelse med de sociale medier, er du altid velkommen til at skrive til os på data@70151000.dk.

6. Modtagere af dine personoplysninger

Som udgangspunkt videregiver HjulmandKaptain ikke dine personoplysninger til andre aktører. HjulmandKaptain anvender dog underleverandører, der gennem systemleverancer eller lignende kan få adgang til dine personoplysninger. I disse situationer har HjulmandKaptain dog indgået en databehandleraftale med den/de opgældende leverandører således, de alene behandler dine personoplysninger efter dokumenteret instruks fra os. Såfremt du sender os en henvendelse, hvor reel sagsbehandling er nødvendig, vil dine personoplysninger blive videresendt til den medarbejder hos HjulmandKaptain, der kan være behjælpelig med håndteringen af din sag.

 

I forhold til leverandørernes videregivelse, henvises der til de pågældende privatlivspolitikkerne for de særskilte sociale medier.

7. Dine rettigheder og klagemuligheder

Du har en række rettigheder overfor os og leverandørerne af de sociale medier som følge af, at vi behandler dine personoplysninger. Nedenfor kan du læse nærmere om, hvilke rettigheder du har som følge heraf. Du er dog også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål hertil. Vi bestræber os på at besvare alle henvendelser hurtigst muligt og senest inden for 30 dage. Hvis vi ikke imødekommer din anmodning i henhold til nedenstående punkter, har du mulighed for at klage til Datatilsynet.

 

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Endvidere har du ret til at få berigtiget dine personoplysninger, eller du kan bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

 

Hvis du anmoder om dette, vil vi slette de personoplysninger, vi har registreret om dig, uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag. Dette kan eksempelvis være, hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig, eller hvis vi efter lovgivningen er forpligtet til at opbevare oplysningerne.

Under visse omstændigheder kan du også anmode om, at vi giver dig en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og anmode om, at vi transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

 

Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger. Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

 

Hvis du er uenig i den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du altid velkommen til at kontakte os på data@70151000.dk.

 

Du kan også indgive en klage til:

 

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
+45 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk