Landbrug, fiskeri og fødevarer

Vi rådgiver små og store virksomheder inden for landbrug, fiskeri og fødevarer – både andelsselskaber, rådgivningscentre, produktionsvirksomheder og virksomheder inden for engros- og detailhandlen.

Vi rådgiver om alle emner inden for landbrug, fiskeri og fødevarer gennem hele værdikæden - lige fra råvareproduktion over forarbejdning til mærkning, markedsføring og beskyttelse af immaterielle rettigheder. Det kan eksempelvis være inden for køb og salg af fiskefartøjer, jord eller store landbrugsvirksomheder, og vi er i det hele taget velbevandrede i kontraktforhold for fødevarevirksomheder.

 

Vores advokater er specialister inden for international lovgivning, eksempelvis EU-regler, og kan derfor rådgive om blandt andet kvoter, miljøregler, kontraktforhold og støtteordninger. Vi kan linke til selskaber over hele verden og udforme kontrakter og aftaler efter international standard og berørte landes lov- og regelsæt.

 

Vi rådgiver desuden inden for produktansvar, risk management og kontakt til offentlige kontrolmyndigheder. Derudover har vores advokater et specialiseret kendskab til relaterede aktiviteter, såsom biogasanlæg, vindmøller og andre bæredygtige energikilder.

 

Desuden er reguleringen af landbrug, fiskeri og fødevarer generelt blevet skærpet, både nationalt og på EU-niveau. Det kræver skærpet fokus på fødevaresikkerhed, tilsætningsstoffer, forurening, fiskekvoter, foderstoffer, mærkning og markedsføring.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev