Vores rådgivning beskytter dig mod sanktioner, når du skal ændre i et udbud

Der kan nemt opstå behov for at foretage ændringer i løbet af en udbudsproces. Ofte sker det uden problemer, men der er en række udbudsregler og -kriterier, du skal kende, inden du ændrer i udbudsmaterialet under udbudsproceduren.

I yderste konsekvens risikerer du, at udbuddet annulleres, hvis du uforvarende foretager en ulovlig ændring, ligesom du risikerer at blive pålagt et erstatningskrav fra en forbigået tilbudsgiver.

 

Du er derfor bedre sikret, når du inden ændringen lader en af vores advokater med speciale i udbud rådgive dig om, hvad du kan og må ændre i udbudsmaterialet og i allerede indgåede kontrakter. Vi beskytter dig dermed mod de fejl, der både kan være dyre, have indgribende konsekvenser og trække processen i langdrag.

Lovligheden af din ændring beror på en konkret vurdering

 

Det beror altid på en konkret vurdering, om dine ønskede ændringer kan foretages i overensstemmelse med udbudsloven. Det indgår herunder i vurderingen, om ændringerne er væsentlige, eller om de vedrører grundlæggende elementer.

Hvilke ændringer må du foretage i udbudsprocessen?

Alle ændringer skal altid ske i overensstemmelse med de udbudsretlige regler. Som udgangspunkt betyder det, at du kun må ændre i udbudsmaterialet, når: 

  • ændringen ikke vedrører grundlæggende elementer. Gør ændringen det, kan du ikke gennemføre den uden, at udbuddet annulleres
  • ændringerne offentliggøres på passende vis
  • meddelelsen om ændringen sker under overholdelse af tidsfristerne for supplerende oplysninger.

 

Hvis ændringen er væsentlig, er du desuden forpligtet til at forlænge ansøgnings- eller tilbudsfristen. 

 

Har du spørgsmål om ændringer eller brug for hjælp til en konkret vurdering?

Vores advokater med speciale i udbud arbejder med området hver eneste dag, og vi er specialister i udbudsret. Derfor kan vi give dig tryghed for, hvorvidt din planlagte ændring er lovlig eller ej, så du undgår sanktioner.

 

Kontakt os endelig for en afklaring af, hvordan vi kan hjælpe dig – vi prioriterer at svare hurtigt, så du kan komme videre med dit udbud.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev