Udbud og offentlige opgaver - hvordan forbedres konkurrencen?

Podcast: Udbud og offentlige opgaver - hvordan forbedres konkurrencen?

Antallet af opgaver, som det offentlige konkurrenceudsatte i 2016, udgjorde kun ca. en ¼ del af den samlede volumen, som reelt kunne være blevet konkurrenceudsat – og det bør ændres. Udbud er med til at sikre, at der indkøbes det rigtige produkt til den rigtige pris.

Så hvorfor udbyder det offentlige ikke flere opgaver? Er det af politiske hensyn? Dårlige erfaringer fra tidligere?
Denne problemstilling samt fordelene i et offentligt udbud sætter advokat Birte Rasmussen og advokatfuldmægtig Laura Stadum på dagsordenen i denne podcast.

De ser ligeledes nærmere på mulighederne for en fleksibel udbudsproces, og hvordan det offentlige på fordelagtig vis kan inddrage tilbudsgiverne i udbudsprocessen, så udbudsbetingelserne forbedres og optimeres til den pågældende branches ydelser.

Varighed: 7 min og 25 sek.

Læs mere om samme emne her

 

00:00
00:00

Kontakt