Tilbudsgiver

Udbudsrådgivning til tilbudsgivere

Skal du afgive tilbud i et offentligt udbud, eller har du spørgsmål til en igangværende udbudsproces, hvor du har afgivet et tilbud, så står vores advokater med speciale i udbudsret klar til at vejlede og rådgive dig.

Vi kan både hjælpe med at kvalitetssikre dit tilbud, så du undgår, at tilbuddet bliver erklæret ukonditionsmæssigt, ligesom vi kan rådgive dig under den fulde udbudsproces.

Når du skal sælge dine varer eller ydelser til en offentlig myndighed

Alle offentlige indkøb er omfattet af udbudsreglerne. Det betyder, at du som tilbudsgiver til en offentlig myndighed ofte skal igennem en længere proces, før du må sælge dine varer eller ydelser til myndigheden.

Det er ikke altid en let proces. Der er mange dokumenter, mindstekrav og tung lovgivning at holde styr på, og det kan derfor være godt at have en udbudsadvokat med på råd.

Vi er tilgængelige og klar til at hjælpe dig med din tilbudsafgivelse

I samarbejdet med private tilbudsgivere har vi særligt fokus på, at du som tilbudsgiver får:

 • Direkte adgang til den samme rådgiver hver gang
 • Hurtig respons på spørgsmål om udbudsretlige problemstillinger
 • En integreret juridisk rådgivning i udbudsreglerne og relateret lovgivning, der har indflydelse på leveringsaftalen
 • Løbende opdatering om kendelser og vejledninger, som er relevante for din branche

Få rådgivning om den udbudsretlige problemstilling, du står overfor

Vi rådgiver mange private virksomheder, som skal afgive tilbud i et offentligt udbud, og nedenfor kan du se, hvordan vi kan bistå dig i forbindelse med dit tilbud og lette noget af byrden.

Vores juridiske rådgivning til tilbudsgivere omfatter bl.a.:

 • En gennemgang af udbudsmaterialet, inden du går i gang med at skrive dit tilbud. Du får en mundtlig eller skriftlig tilbagemelding på, hvilke emner der er vigtige at adressere i dit tilbud, og hvilken dokumentation du skal sende med dit tilbud. Du kan også få råd og vejledning til, hvilke spørgsmål du med fordel kan stille ordregiver under spørgsmål/svar-fasen, så opgaven kan blive præciseret fra ordregivers side.
 • Hjælp til at blive prækvalificeret i et begrænset udbud, herunder udfyldelse af ESPD og vejledningen til den nødvendige dokumentation og støtteerklæringer 
 • Kvalitetssikring af dine tilbudsdokumenter, så du undgår at blive erklæret ukonditionsmæssig
 • Håndtering af tilbudsafgivelse. Du leverer tilbudsbeskrivelsen. Vi sætter alt op og sørger for, at alle de nødvendige bilag, herunder ESPD, er udfyldt og vedhæftet
 • Besvarelse af dine spørgsmål under udbudsfasen eller efter tildeling.
 • Besvarelse af dine spørgsmål om, hvordan du må forhandle med ordregiver efter at være blevet tildelt en kontrakt/rammeaftale
 • Vejledning til videre proces, hvis du er uenig i ordregivers beslutning om at tildele kontrakten/rammeaftalen til en anden tilbudsgiver
 • Vejledning til samarbejde med ordregiver under kontrakten/rammeaftalens løbetid 
 • Sparring om og håndtering af klagesager ved Klagenævnet for udbud

Styrk din tilbudsafgivelse med et skræddersyet udbudskursus

Vi tilbyder at afholde skræddersyede hel- og halvdagskurser i udbudsretlige emner med relevans for dig som tilbudsgiver. Kurserne har til formål at holde dig opdateret på reglerne og styrke dit tilbud samt processen omkring tilbudsafgivelsen.  

Kurset vil være eksklusivt for din virksomhed eller andre deltagere, som I udvælger.

Emner kan blandt andet være:

 • ”Brush-up” på udbudsretten for nye eller erfarne medarbejdere med fokus på, hvad der er særligt vigtigt at være opmærksom på ved tilbudsafgivelsen med udgangspunkt i varekøbsudbud, sortimentsudbud eller entrepriseudbud.
 • Do’s and don’ts i tilbudsafgivelser på offentlige udbud med udgangspunkt i din branche og problemstillinger, du tidligere er stødt på
 • OPP-samarbejder
 • Konsortiedannelser og samarbejde med underleverandører – hvilke forpligtelser har du som deltager i et konsortium, eller hvordan skal du forholde dig, hvis underleverandøren ikke lever op til sine forpligtelser?
 • Forstå udbudsmaterialer og stil ordregiver de rigtige spørgsmål
 • Udfyldelse og forståelse af ESPD og støtteerklæringer
 • Samarbejdet med ordregiver efter vundet udbud, herunder hvilke forhandlingsmuligheder og ændringsmuligheder der er i en eksisterende kontrakt

Har det interesse for dig og din virksomhed med et skræddersyet udbudskursus, så tag kontakt til vores udbudsteam for at aftale nærmere.

Vil du gerne indgå i et fællesskab, hvor du kan sparre med andre ordregivere samt tilbudsgivere, så har vi også stiftet et udbudsnetværk, hvor erfaringsudveksling og videndeling inden for udbud er i fokus. Du kan læse mere om udbudsnetværket her

Vi udsender også løbende nyhedsbreve om aktuelle udbudsrelaterede emner og nye kendelser fra Klagenævnet for Udbud. Disse er også aktuelle for dig som tilbudsgiver.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her, og bliv opdateret på udbudsretten.

Vores udbudsteam står klar til at hjælpe dig med din tilbudsafgivelse

Har du spørgsmål til en konkret tilbudsafgivelse, eller ønsker du en sparringspartner igennem hele udbudsprocessen, så tag endelig kontakt til vores udbudsteam.

De står klar med kvalificeret og specialiseret rådgivning, der hjælper dig godt på vej og trygt igennem din tilbudsafgivelse og den efterfølgende proces. 

Kontakt

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål i forbindelse med din tilbudsafgivelse i et offentligt udbud?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Udfyld felterne, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her