Udbud & Licitation

Udbud & Licitation

HjulmandKaptain bistår i vidt omfang både myndigheder såvel som private virksomheder i forbindelse med gennemførelse af offentlige projekter, EU-udbud og lignende forvaltningsretlige spørgsmål. Vores rådgivning omfatter generel vejledning i de udbudsretlige regler såvel som konkret vejledning i relation til gennemførelse af / afgivelse af tilbud på EU-udbud og/eller nationale udbud.

Private virksomheder

HjulmandKaptain bistår private virksomheder med generel rådgivning i håndtering af udbudsprocedurer EU-udbud såvel som nationale udbud i henhold til Tilbudsloven herunder i forhold til virksomhedernes afgivelse af tilbud.

Rådgivningen omfatter bl.a. følgende elementer:

  • Juridisk rådgivning om udbud i henhold til udbudsreglerne herunder Udbudsdirektivet (EU-ret) og Tilbudsloven
  • Undervisning i udbudsreglerne herunder Udbudsdirektivet (EU-ret) og Tilbudsloven
  • Rådgivning og vejledning i forbindelse med afgivelse af tilbud
  • Assistance ved meddelelse om tildeling af kontrakt
  • Udarbejdelse af anmodning om begrundelse for eventuelt afslag af tilbud
  • Stillingtagen og vejledning om eventuel indgivelse af klage til Klagenævnet for Udbud

Tilbudsindhentning og entreprise

HjulmandKaptain bistår både offentlige myndigheder og private offentligt støttede eller offentligt styrede fonde/organer med kvalificering af bygge- og anlægsopgaver, køb og salg af kommunal fast ejendom, indkøb og indgåelse af aftaler om tjenesteydelser mv., om grænseflader og anvendelsesområde af de udbudsretlige regler samt de heraf følgende muligheder og konsekvenserne for de pågældende myndigheder og fonde/organer. Dette omfatter udbudsreglerne for EU-udbud såvel som for nationale udbud i henhold til Tilbudsloven.

Herunder rådgiver HjulmandKaptain om en eventuel udbudspligt og i givet fald yder vi en gennemgående integreret rådgivning om gennemførelse af udbudsprocessen herunder valg af udbudsform.

I forbindelse med afholdelse af udbud og indhentning af tilbud på bygge- og anlægsarbejder bistår HjulmandKaptain offentlige bygherrer og/eller disse myndigheders rådgivere med rådgivning om alle elementer af udbuddet samt tillige samspillet med de entrepriseretlige regler og - interesser. Herunder de særlige regler for opgørelse af almennyttigt - og/eller støttet byggeri og betydningen heraf for gennemførelse af udbud og kontraktindgåelse.

Udover udbud af selve bygge-/anlægsopgaven rådgiver HjulmandKaptain også om indgåelse af aftaler om levering af rådgivningsydelser forbundet hermed eller i øvrigt herunder projekteringsarbejder, byggetilsyn og/eller efterfølgende bygherrerådgivning.

Rådgivningen indenfor dette område udføres i tæt samspil med rådgivning om de entrepriseretlige emner, hvor HjulmandKaptain tillige rådgiver om udarbejdelse af entreprisekontrakter, rådgivningsaftaler, håndtering af diverse problemstillinger i løbet af byggeriets udførelse samt eventuel efterfølgende konflikthåndtering.

Vidensudveksling/-deling

HjulmandKaptain afholder løbende møder med deltagelse af repræsentanter for offentlige myndigheder og private virksomheder om forudbestemte emner, som relaterer sig til udviklingen indenfor de udbudsretlige regler og/eller praksis fra Klagenævnet for Udbud og/eller domstolene.

Herudover afholder HjulmandKaptain efter aftale herom med offentlige myndigheder og/eller private virksomheder interne kurser om de udbudsretlige regler og/eller praksis fra Klagenævnet for Udbud og/eller domstolene. Dette endvidere med særligt fokus på andre juridiske speciale-emner såsom entrepriseret, kommunalret, miljøret, regulering af køb og salg af fast ejendom, offentligt støttede byggerier mv. Dette samspil kan ske i kraft af vort interne netværk af specialkompetencer såvel internt hos HjulmandKaptain såvel som eksternt til vore samarbejdspartnere.

Ved afholdelse af kurser afstemmes indholdet af kurset med deltagerne - myndigheden og/eller virksomheden ud fra de konkret foreliggende behov og nyheder indenfor området, der behandles.

Kontakt

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du brug for en advokat med speciale i udbud og licitation?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Udfyld felterne, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her