Selskabsret og Covid-19

Få rådgivning om selskabsret i forbindelse med Covid-19

Covid-19 vil indebære nogle praktiske udfordringer for mange selskaber i forhold til de selskabsretlige regler. Som på så mange andre områder er det endnu ikke præcist klart, hvilke og hvor mange udfordringer Covid-19 vil give, men en væsentlig udfordring er allerede konstateret.

Frist for ordinær generalforsamling og indsendelse af årsregnskab
Selskabs- og årsregnskabsloven indeholder nogle ufravigelige frister for afholdelse ordinær generalforsamling og indsendelse af årsregnskab til Erhvervsstyrelsen.

Imidlertid vil det at afholde en generalforsamling med deltagelse af mere end 100 personer være i strid med de retningslinjer, som regeringen har fremsat for ageren i forhold til at begrænse udbredelsen af Covid-19, og i selskaber med færre kapitalejere vil man formentlig ofte ønske, at man kan udskyde generalforsamlingen.

I lov (L133), som Folketinget vedtog den 12. marts 2020, er der indsat en bemyndigelse til Sundheds- og ældreministeren, så ministeren i de kommende dage/uger kan fastsætte regler, der dispenserer fra gældende regler, hvor det på grund af Covid-19 vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at overholde reglerne.

Bestemmelsen giver blandt andet mulighed for, at Sundheds- og ældreministeren kan bestemme, at man skal kunne fravige de frister, som er fastsat i selskabsloven for afholdelse af ordinær generalforsamling og fristerne for indsendelse af årsregnskab, som fremgår af årsregnskabslovens.

Vi følger udviklingen
Vi følger naturligvis op på, i hvilket omfang der viser sig yderligere udfordringer inden for det selskabsretlige område som følge af Covid-19. Særligt følger vi med i, om Sundheds- og ældreministeren benytter den ovenfor omtalte dispensationsmulighed.

Har du spørgsmål, så kontakt os endelig.

Kontakt

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning ifm. selskabsret og Covid-19?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.