Q&A om ansættelsesret og Covid-19

Q&A's om ansættelsesret og Covid-19

På denne side finder du svar på generelle ansættelsesretlige spørgsmål ifm. Covid-19. 

Se også: 
Q&A om lønkompensation ifm. Covid-19 
Q&A om refusion af sygedagpenge ifm. Covid-19
Q&A om arbejdsfordeling ifm. Covid-19 

Q&A om generelle ansættelsesretlige spørgsmål ifm. Covid-19

Har medarbejderen krav på løn, hvis medarbejderen bliver smittet med coronavirus?
Er en medarbejder smittet med coronavirus, er der tale om almindelig sygdom, og medarbejderen har krav på løn under sygdom eller sygedagpenge efter de almindelige regler, som gælder for ansættelsen.

Er medarbejderen i privat regi rejst til et af de særlige risikoområder i strid med sundhedsmyndighedernes anbefalinger, kan forpligtelsen til at betale løn under sygdom ophøre, idet der kan være tale om selvforskyldt sygdom.

Kan virksomheden kræve, at medarbejderne skal møde på arbejde?
Som udgangspunkt bestemmer arbejdsgiver, om en medarbejder skal sendes hjem eller møde på arbejde.

Det er således ikke op til medarbejderen selv at bestemme dette. Situationen kan dog være en anden, hvis sundhedsmyndigheder har udstedt påbud om karantæne til den pågældende medarbejder. I andre situationer er det alene op til virksomheden at bestemme, hvem der skal sendes hjem eller møde op på arbejdet.

Møder medarbejderen ikke op, uanset arbejdsgiver har bestemt dette, er det ulovlig udeblivelse, som kan medføre opsigelse eller bortvisning.

Hvad sker der, hvis medarbejderen ikke kan komme hjem som planlagt fra sin ferie?
Når en medarbejder er på ferie, er det medarbejderens eget ansvar at komme hjem igen til den aftalte tid.

Hvis en medarbejder tager på ferie, og hjemrejsen bliver forsinket på grund af karantæne, aflyste fly eller lignende, får medarbejderen derfor ikke løn under det forlængede fravær, medmindre det konkret aftales at forlænge ferien, og medarbejderen har løn under ferien.

Hvornår har medarbejderen krav på løn?
Hvis man som arbejdsgiver sender medarbejdere hjem, har de krav på fuld løn.

Det gælder uanset de sendes hjem pga. karantæne (pålagt af arbejdsgiver, læge eller myndigheder), smitte med coronavirus eller manglende arbejdsopgaver. Har medarbejderen fravær på grund af medarbejderens manglende overholdelse af myndighedernes anbefalinger, eksempelvis Udenrigsministeriets rejsevejledning, så er der tale om selvforskyldt fravær, og retten til løn under fravær mistes.

Arbejdes der hjemme, er der naturligvis også krav på fuld løn.

I hvilke situationer er der ikke krav på løn?
Medarbejdere, som af egen drift og uden for ovennævnte tilfælde bliver hjemme, har ikke krav på løn, og det er som udgangspunkt ulovlig udeblivelse, som kan medføre bortvisning.

Får man frihed til at blive hjemme, eksempelvis for at passe børn, så er det som frihed uden løn, medmindre man kan afvikle ferie eller afspadsere.

Har medarbejderen fravær på grund af medarbejderens manglende overholdelse af myndighedernes anbefalinger, eksempelvis Udenrigsministeriets rejsevejledning, så er der tale om selvforskyldt fravær, og retten til løn under fravær mistes.

Kontakt

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning ifm. Covid-19?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her