Landbrug

Juridisk rådgivning til dit landbrug

Få rådgivning på højt juridisk niveau af vores specialafdeling i landbrugsret. Den stigende regulering af landbruget, har gjort det nødvendigt med en juridisk specialisering indenfor området, så du som landmand kan blive rådgivet af fuldt opdaterede jurister, med kendskab til branchen og dens udfordringer.

Gennem mange år har vores landbrugsadvokater rådgivet og behandlet sager for en lang række landmænd. Med udgangspunkt i denne erfaring og interesse for landbrugets retsforhold rådgiver vi blandt andet om landbrugslovens erhvervelsesbestemmelser og mulighed for dispensation herfra, forpagtningsforhold, selskaber i landbruget, generationsskifte, udstykning og sammenlægning samt miljø i bred forstand.

I EU-sammenhæng indtager landbruget tillige en fremtrædende rolle, og mange støtteordninger i landbruget - for eksempel grundbetaling og grøn støtte samt reglerne om krydsoverensstemmelse – har baggrund i regler fra EU. Vi rådgiver derfor også om betalingsrettigheder, forebyggelse og mulige konsekvenser af overtrædelse af de for området relevante EU-regler.

Hov, hvis du gerne vil se denne video, skal du ændre i dit cookiesamtykke. Åbn cookievælger og accepter marketing-cookies. Åben cookievælger

Få blandt andet rådgivning vedrørende:

Forpagtningsforhold, selskaber i landbruget, generationsskifte, alternativ energi (vindmøller, biogas og solceller), udstykning og sammenlægning, køb og salg af bedrifter, rekonstruktioner med muligheder, risici og forhindringer, miljø, EU-regler.

1. Handel med Landbrug

Ved køb og salg af landbrug er der udover de sædvanlige problematikker ved handel med fast ejendom - følgende forhold, som du bør have særlig fokus på.

  • Landbrugslovens omsætningsbegrænsninger, primært bopælskravet.
  • Produktionsgrundlaget, herunder miljøgodkendelser.
  • Miljøforhold i bred forstand, herunder opbevaringskapacitet og afløbsforhold.
  • Støttemuligheder, primært i henhold til grundbetalingsordningen og grønt tillæg samt overdragelse af rettigheder.
  • De skattemæssige konsekvenser for begge parter i forbindelse med købesummens fordeling m.m.
  • Problematikker ved Krydsoverensstemmelse.

2. Miljørisici i forbindelse med landbrug

Miljøskader udgør en betydelig risiko for alle erhvervsdrivende. I landbruget opstår miljøskader ofte i forbindelse med opbevaring eller udbringning af husdyrgødning, anvendelse af sprøjtemidler eller i forbindelse med andre skader f.eks. brandskader eller færdselsskader.

Da skaderne i alle tilfælde kan være betydelige (og ikke altid dækket af forsikring) hører det med til god virksomhedsledelse at tænke alle miljørisici igennem og overveje, hvordan skader kan forebygges eller begrænses. Vedligeholdelse af materiel og instruktion af medarbejdere kan eksempelvis begrænse risikoen. Vilkårene i en eventuel miljøgodkendelse skal naturligvis overholdes. Dernæst bør risikoen i videst muligt omfang dækkes ved forsikring (tjek policen). Endelig er det vigtigt at handle hurtigt og velovervejet i skadetilfælde (hav altid en beredskabsplan klar).

Vil du vide mere vedrørende Miljøret, kan du læse videre under menupunktet Miljø>>

Du er altid velkommen til at kontakte vores landbrugsadvokater direkte eller udfylde vores kontaktformular nedenfor, så kontakter vi dig for en nærmere dialog.

Kontakt

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du brug for juridisk rågivning til dit landbrug?

Vores landbrugsadvokater står klar til at hjælpe dig og dit landbrug

Udfyld felterne, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her