Investering i solceller og vindmøller

Et solcelleprojekt eller opsætning af vindmøller være en fordelagtig investering – særligt i det nuværende marked, hvor effekten af de alternative energikilder stiger, og priserne på solpaneler og vindmøller er dalende.

Hvad enten du selv vælger at opstille og drifte solceller eller vindmøller, eller om du f.eks. stiller din jord til rådighed for tredjemand, kan der være flere økonomiske fordele ved at investere i alternative energikilder. Hvilken model, der er den rette for dig, vil være afhængig af en række konkrete parametre og dine visioner for investeringen.

 

Uanset valg af model så er planlægningen helt central.

 

Der skal foretages de rette juridiske, økonomiske og praktiske valg, hvis slutproduktet skal være attraktivt. Hertil kommer selvfølgelig planlægning og tilvejebringelse af selve plangrundlaget, der i næsten alle tilfælde vil være en betingelse for at opsætte solceller eller vindmøller. Ligesom realisering også nogle gange vil forudsætte udarbejdelse af en VVM-redegørelse.

Solcelle- og vindmølleprojekter er omfattende – også tidsmæssigt, og det er derfor vigtigt at overveje:

 

  • Hvordan projektet ledes mest optimalt,
  • Med mindst mulig risiko og
  • Med størst muligt afkast for dig som lodsejer.

 

Disse tre parametre er omdrejningspunktet for vores rådgivning til dig.

Du kan ofte opnå en bedre indtjening

Mange vælger at udlicitere opgaven til en developer allerede fra start, da det kan virke som et uoverskueligt projekt selv at administrere.

 

Men i mange tilfælde vil du som lodsejer kunne opnå en bedre indtjening på projektet uden at løbe en større økonomisk risiko, hvis du som minimum selv står for at tilvejebringe plangrundlaget. Dette kan vi hjælpe dig med, og du kan herefter tage stilling til, om projektet skal udliciteres til en developer, eller om du selv helt eller delvist vil gennemføre opsætningen af solcellerne eller vindmøllerne og deltage i driften.

 

Som din personlige sparringspartner hjælper vi dig med at navigere mellem disse strategiske overvejelser og træffe de rigtige beslutninger.

 

Få størst mulig værdi ud af dit solcelle- eller vindmølleprojekt

Hvis du indgår et samarbejde med HjulmandKaptain om projektudvikling, så kan du holde værdierne i projektet hos dig selv.

 

Samarbejdet med HjulmandKaptain udgør dermed et alternativ til at afstå din landbrugsjord, give køberet, indgå bortforpagtningsaftale eller udstede en fuldmagt til en developer.

 

Udover at være garant for at det juridiske grundlag er på plads, vil du således kunne betragte os som din personlige projektleder og betroede sparringspartner, hvor ejerskabet til projektet og det økonomiske potentiale bevares hos dig.

 

Måtte beslutningen senere være, at der skal ske hel eller delvis afhændelse, så bistår vi dig naturligvis også i denne forhandling, så du sikres den økonomisk mest fordelagtige løsning.

 

HjulmandKaptain har desuden et tæt samarbejde med andre selvstændige rådgivningsvirksomheder, f.eks. revisionskontorer og landinspektørfirmaer. Disse vil også arbejde for dig under ovennævnte præmisser.

 

En oprigtig interesse

Vores afregningsmodel signalerer også, at vi er fælles om projektet. I den forstand at vi er med i hele processen og er indforstået med at have ”hånden på kogepladen”. I en afregning tager vi således hensyn til såvel det opnåede resultat samt sagens økonomiske genstand.

 

Råder du over jord, og har du interesse i at investere i solceller eller vindmøller, så er du meget velkommen til at kontakte os for en uforbindende og fortrolig snak. Du kan kontakte os direkte via nedenstående telefonnumre eller via kontaktformularen.

 

Hvorvidt din jord allerede er udpeget til solcelle- eller vindmølleområde, eller om du endnu ikke er afklaret med, om det er muligt at opnå en sådan udpegning, om plangrundlaget er tilvejebragt eller ej, eller om du f.eks. ikke er afklaret med, i hvilket omfang du kan eller vil arbejde med projektet, så tag endelig kontakt. Det er netop disse forhold, som samtalen med os vil afdække.

 

De indledende snakke sker naturligvis uden beregning.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev