Ejer du jord, der er udpeget som BNBO?

Da beskyttelsen af drikkevandet er en højtstående prioritet, ønsker Folketinget at reducere brugen af pesticider tæt ved vandboringer. Områderne kaldes boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). 

Dette har resulteret i, at Miljø- og Fødevareministeriet har udpeget indsatsområder og registreret BNBO i hele landet.

 

Derfor bør du overveje følgende:

  1. Er det tekniske grundlag for BNBO på din ejendom i orden?
  2. Hvis BNBO-udpegelsen på din ejendom er berettiget, hvilken rådighedsbegrænsning vil kommunen da pålægge dig (den konkrete indsatsplan for din ejendom), og hvilken erstatning har du i så fald krav på?

 

Bliver din ejendom pålagt rådighedsbegrænsninger?
Er du i tvivl om, hvorvidt du vil blive påvirket af BNBO, kan du her se et kort over BNBO-arealerne

 

Hvis der er udsigt til, at din ejendom vil blive udsat for rådighedsbegrænsninger, er det vigtigt, at grundlaget herfor er i orden. Hos HjulmandKaptain tilbyder vi en uforbindende gennemgang af din sag for at sikre, at den håndteres bedst muligt. 

 

Rådighedsbegrænsninger og erstatning i forbindelse med BNBO
De rådighedsbegrænsninger, som en kommune kan pålægge i forhold til brugen af sprøjtemidler på ejendommen, kan ske med hjemmel i enten miljøbeskyttelseslovens § 24 eller § 26 a.

 

Rådighedsbegrænsningen vil ofte ske som et forbud eller et påbud mod anvendelsen af pesticider og nitrater på BNBO-arealerne.

 

Kan der ikke opnås enighed om, hvilken erstatning du skal have, skal erstatningsudmålingen indbringes for Taksationskommissionen. Er der uenighed om, hvorvidt der skal pålægges rådighedsbegrænsninger, skal sagen indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet.

 

Få en juridisk vurdering

Hos HjulmandKaptain har vi et team af advokater, som kan rådgive dig i tilfælde af, at din ejendom er blevet pålagt rådighedsbegrænser. Vi hjælper med at skabe overblik over sagen, så du får de bedste vilkår for at modtage den korrekte erstatning.

 

Vi hjælper blandt andet med:

  • At vurdere om grundlaget for rådighedsbegrænsningen er til stede
  • At vurdere om de forvaltningsretlige regler er overholdt
  • At deltage i forhandling med kommunen om frivillig aftale
  • At udmåle erstatning
  • At deltage i taksationsforretninger
  • At klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet
  • Domstolsbehandling

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Har du spørgsmål i forbindelse med BNBO, så er du altid velkommen til at kontakte vores specialister på området.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev