Pligt til vedligeholdelse af vandløb

Nyhed
12.02.2019

Efter klager fra et stort gods om manglende vedligeholdelse af en å har Miljø- og Fødevareklagenævnet den 7. februar 2019 truffet to principielle afgørelser.

I den ene afgørelse fastslår nævnet, at kommunen har pligt til at sikre den vandføring, som er omtalt i et vandløbsregulativ.

 

Nævnet fastslår, at en kommune har pligt til at foretage vedligeholdelse af et vandløb i overensstemmelse med de aftaler, som er indgået med lodsejen og de regulativer, der forefindes vedrørende vandløbets vedligeholdelse.

 

Nævnet fastslår, at en kommune har pligt til at dokumentere eller i det mindste sandsynliggøre, at et vandløb er vedligeholdt i overensstemmelse med aftalerne med lodsejeren og det for åen gældende regulativ. Kommunens vedligeholdelsespligt og handlingspligt skal ske på det tidspunkt, som er fastsat.

 

I den anden afgørelse fastslår nævnet, at påbud om udførelse af manglende vedligeholdelsesarbejder overfor en lodsejer skal være klart for at kunne håndhæves. Ved vurdering af, om et påbud er tilstrækkeligt klart, skal det ske med udgangspunkt i de aftaler, der er indgået med lodsejeren og det regulativmæssig fastsatte vedrørende åløbet.

 

Har du brug for rådgivning eller spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev