Den nye planlov er vedtaget

Nyhed
08.06.2017

Efter et langt forløb vedtog Folketinget den 1. juni den nye planlov, som træder i kraft den 15. juni 2017.
HjulmandKaptain medvirkede til, at der blev indsat en særlig bestemmelse, hvorefter der kan gives mindre eksisterende vognmandsvirksomheder adgang til at drive virksomhed i landzone. Forslaget blev udarbejdet på baggrund af to konkrete sager, hvor vognmandsvirksomheder var lukningstruede som følge af de eksisterende regler. Det er meget tilfredsstillende, at Folketinget har lyttet til de argumenter, der blev ført frem under forberedelsen af loven.

Loven bygger på regeringens forslag, som er omtalt i en tidligere nyhed. De vigtigste punkter i forslaget var:

 • Ændre formålsbestemmelsen således, at hensynet til erhverv nu skal indgå på lige fod med hensynet til natur og miljø.
 • Ændre reguleringen af butiksstørrelser med øget kompetence til kommunerne
 • Ændre regler for kommuneplanlægning med øget fokus på produktionsvirksomheder og bestemmelse om, at der ikke må udlægges nye arealer til byzone medmindre tilsvarende arealer udtages
 • Erhvervsarealer langs motorvejene forbeholdes transport- og logistikvirksomheder
 • Fristerne for indsigelse mod kommuneplaner og lokalplaner ændres
 • Landzonereglerne ændres blandt andet således, at der bliver bedre muligheder for at bygge i landzone
 • Øget mulighed for anvendelse af sommerhuse.

  

Under behandlingen i Folketinget skete en række ændringer i forslaget, hvoraf især kan nævnes, at følgende forslag bortfaldt:

 • De foreslåede ændringer for arealanvendelse i kystnærhedszonen
 • Muligheden for udlæg af aflastningsområder i byer
 • Begrænsningen i muligheden for at udlægge nye arealer til byzone blev ændret blandt andet således, at der kan ske omfordeling af allerede udlagte områder
 • Forslaget om at statslige myndigheders indsigelsesret mod lokalplanforslag blev ændret således, at stiftsøvrigheden fortsat har ret til indsigelse.

 

HjulmandKaptain medvirkede til, at der blev indsat en særlig bestemmelse, hvorefter der kan gives mindre eksisterende vognmandsvirksomheder adgang til at drive virksomhed i landzone. Forslaget blev udarbejdet på baggrund af to konkrete sager, hvor vognmandsvirksomheder var lukningstruede som følge af de eksisterende regler. Det er meget tilfredsstillende, at Folketinget har lyttet til de argumenter, der blev ført frem under forberedelsen af loven.

 

Selvom ændringerne blev mere begrænsede end oprindeligt foreslået, er der tale om omfattende ændringer, som kan få væsentlig betydning for både kommuner, erhvervsvirksomheder og private borgere. Da loven som hovedregel fjerner eksisterende begrænsninger, må det anbefales at vente med at indsende nye ansøgninger, indtil den nye lov er trådt i kraft.

 

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, er du altid meget velkommen til at kontakte Niels Vase, nva@70151000.dk

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev