Forpagtning af jord

Forpagtning er blevet en naturlig del af dansk landbrug, da de fleste landbrug enten bortforpagter eller forpagter dele af deres landbrug.

Da der tale om et kontraktforhold mellem forpagter og bortforpagter, er det vigtigt, at kontraktgrundlaget er i orden, så du er sikret bedst muligt i tilfælde af, at der opstår udfordringer undervejs i forpagtningsperioden eller efter forpagtningsaftalens ophør.

 

Først og fremmest er det derfor vigtigt, at der er styr på forpagtningsforholdet, og at der er udarbejdet en forpagtningskontrakt, således forpagtningsaftalens vilkår også er til at huske flere år efter, forpagtningsaftalen blev indgået.

 

I forbindelse med indgåelse af aftale om forpagtning af landbrugsjord bør der tages stilling til følgende:

  • Forpagtningens omfang, dvs. er der enighed om, hvilket areal der forpagtes?
  • Forpagtningsafgiften, dvs. hvor meget skal forpagter betale for at leje jorden?
  • Hvornår skal forpagtningsafgiften betales, og hvad sker der, hvis der ikke bliver betalt til tiden?
  • Hvordan må jorden dyrkes eller anvendes?
  • Omfatter forpagtningen også eventuelle betalingsrettigheder?
  • Hvor lang tid gælder forpagtningen, og skal forpagtningsaftalen kunne opsiges?
  • Ved længerevarende forpagtningsforhold bør der tages stilling til, om forpagtningsafgiften skal kunne reguleres f.eks. til markedsniveau.

 

Få hjælp til forpagtningskontrakten

Hos HjulmandKaptain har vi gennem en lang årrække beskæftiget os med udarbejdelse af forpagtningskontrakter, og vi har derfor også kendskab til de særlige problemstillinger, som forpagtning giver, ligesom vi kan yde sparring i forhold til, hvordan den konkrete forpagtningskontrakt skal udformes.

 

Herudover har vi også omfattende erfaring med fortolkning af forpagtningskontrakter og førelse af retssager vedrørende forpagtning, hvorfor vi også er din betroet rådgiver, hvis forpagtningsforholdet skulle gå skævt.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev