Når du skal købe eller sælge landbrug

Ved køb og salg af landbrug er det afgørende, at alle forhold vedrørende ejendommen og bedriften undersøges, så der efter handlen er gennemført, ikke dukker nye forhold op.

Dette sikrer, at køber ved, hvad køber køber, men også at sælger ved og har sikkerhed for, at sælger ikke efterfølgende bliver mødt med krav.

 

Landbrug er meget forskellige, men fælles for dem alle er, at der er behov for en individuel og tilbundsgående undersøgelse af landbruget, når det skal sælges.

 

Udover de sædvanlige problematikker ved handel med fast ejendom bør du have særligt fokus på:

  • Landbrugslovens omsætningsbegrænsninger, primært bopælskravet.
  • Produktionsgrundlaget, herunder miljøgodkendelser.
  • Miljøforhold i bred forstand, herunder opbevaringskapacitet og afløbsforhold.
  • Hvilke (fremtidige) investeringer der må forventes
  • Er der indskrænkninger i arealanvendelsen (§ 3 områder, BNBO eller lignende)
  • Støttemuligheder, primært i henhold til grundbetalingsordningen og grønt tillæg samt overdragelse af rettigheder.
  • De skattemæssige konsekvenser for begge parter i forbindelse med købesummens fordeling m.m.
  • Problematikker ved Krydsoverensstemmelse.

 

Full-service rådgivning hele vejen rundt om din landbrugshandel

Hos HjulmandKaptain har vi omfattende erfaring med køb og salg af landbrugsejendomme. Vi gennemgår derfor ikke blot dokumenterne, men yder også sparring i forhold til, om den konkrete ejendom opfylder de behov, som du har brug for i forhold til din bedrift, og om ejendommen opfylder fremtidige behov, som din bedrift måtte få.

 

Derudover er vi et full-service advokatfirma, og vores rådgivning omfatter derfor ikke kun sædvanlig landbrugsrådgivning, men også al associeret rådgivning, der kommer i kølvandet på en landbrugshandel, f.eks. spørgsmål om miljøtilladelser, BNBO, skat, udlejning af stuehuse, m.v.

 

Hvis du skal købe eller sælge dit landbrug, hjælper vi dig med at skabe overblik over sagen, så du er sikker på, at alle sten er vendt, og du får det, du ønsker.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev