Lodsejere berørt af Baltic Pipe får udbetalt højere erstatning

Nyhed
21.10.2020

HjulmandKaptain blev i foråret 2019 kontaktet af en række lodsejere (herefter omtalt som ”Stenderup Initiativet”), der var blevet orienteret om, at de ville få eksproprieret rettigheder i forbindelse med den nye gasledning Baltic Pipe, der skulle etableres i Danmark.

HjulmandKaptain repræsenterede, udover de tre initiativtagere, ca. 100 lodsejere fordelt på Jylland, Fyn og Sjælland.

 

Var grundlovens §73 opfyldt?

Stenderup Initiativet var urolige for det indgreb, som Energinet påtænkte og bad derfor HjulmandKaptain om at undersøge lovligheden af etableringen af Baltic Pipe. HjulmandKaptain skulle i den forbindelse undersøge, om betingelsen i grundlovens § 73 om, at ingen kan tilpligtes til at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det, var opfyldt.

 

Der blev i september 2020 anlagt tre principsager ved retten i Kolding angående dette spørgsmål.

 

En ny rapport om strukturskader

Foruden en undersøgelse af lovligheden, ønskede Stenderup Initiativet også HjulmandKaptains assistance i forhold til at undersøge og vurdere de erstatningsretlige principper, der skulle lægges til grund ved ekspropriationsforretningerne.

 

Som led i at løfte bevisbyrden for tabet som følge af strukturskade, blev der indhentet en rapport fra SEGES, som tydeliggjorde, at de principper, som strukturskader blev fastsat i henhold til, ikke længere var tidssvarende, og at taksterne derfor skulle forhøjes.

 

Et samlet indlæg danner baggrunden for forhøjelsen af erstatningstaksterne

HjulmandKaptain udarbejdede herefter et samlet indlæg, der indeholdt både HjulmandKaptains vurderinger og SEGES’ rapport, som blev fremlagt for ekspropriationskommissionen forud for de første ekspropriationsforretninger i november 2019, ligesom de blev gennemgået i forbindelse med de første ekspropriationsforretninger i foråret 2020.

 

Energinet har mandag den 19. oktober 2020 oplyst, at Energinet har besluttet at forhøje taksterne for erstatning for strukturskade netop med henvisning til ovennævnte rapport.

 

Sådan forhøjes taksterne

Taksterne forhøjes således, at middelsvær strukturskade stiger fra 2,05 til 3,95/4,54 kr. per kvadratmeter, og svær strukturskade stiger fra 3,70 til 5,13 kr. per kvadratmeter. Herudover skeles der ved erstatningsopgørelsen også til de vejrforhold, der er gældende, mens anlægsarbejdet udføres, da det har stor betydning for, om arbejdet udføres under optimale betingelser eller under våde forhold.

 

Erstatningsfastsættelsen kræver dokumentation

Selvom det er positivt, at taksterne forhøjes, så er der stadig elementer, der kan forbedres, og dette vil naturligvis fortsat blive forfulgt tæt. Uanset at de valgte takster er blevet forhøjet, vil der fortsat også kunne være uenighed om, hvilken takst der kan lægges til grund ved erstatningsfastsættelsen. Her kan det konkrete vejr have stor betydning, og det er derfor vigtigt, at lodsejerne er omhyggelige med at føre logbog over de daglige aktiviteter, herunder sikre sig god billeddokumentation.

 

Det må opfattes som positivt, at Energinet – af egen drift – vælger at foretage forhøjelsen, men det viser samtidig, at et grundigt forarbejde og en faglig tilgang kan medføre, at man får den rette og forhøjede erstatning.

 

Se pressemeddelelsen fra Energinet her

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev