Ændringer i Planloven

Nyhed
31.07.2017

Den nye Planlov trådte i kraft den 15. juni 2017. Den måske vigtigste ændring er en ændret formålsbestemmelse, således at hensyn til erhverv nu skal indgå på lige fod med hensynet til natur og miljø.

Den nye Planlov trådte i kraft den 15. juni 2017. Formålet med ændringen angives i lovforslaget at være at give kommuner borgere og virksomheder i hele landet bedre muligheder for at skabe vækst og udvikling med fortsat beskyttelse af landskaber, natur og miljø i hele Danmark.

Den måske vigtigste ændring er en ændret formålsbestemmelse, således at hensyn til erhverv nu skal indgå på lige fod med hensynet til natur og miljø. Det viser sig blandt andet derved, at landzonereglerne lempes, således at der bliver bedre mulighed for at bygge i landzone.

Reglerne for butiksstørrelser i byer blev efter mange diskussioner ændret således, at kommunerne får øget kompetence til at planlægge for større butikker.

En administrativ ændring er, at fristerne for indsigelse mod kommuneplaner og lokalplaner ændres, således at lokalplaner kan gennemføres hurtigere end hidtil.

En meget omtalt ændring er, at der bliver øget adgang til at bo hele året i sommerhuse.

Regeringen havde oprindeligt ønsket at fjerne bestemmelsen (i Planlovens § 15 stk.2, nr. 9) om, at der i en lokalplan kan træffes bestemmelse om, at op til 25 % af boligmassen skal være almene boliger men kunne ikke få flertal for dette. Socialdemokratiet angav dette som en væsentlig grund til, at man valgte at indgå forlig med regeringen. Denne bestemmelse fortsætter derfor uændret. 

 

Niels Vase forventer, at de væsentligste konsekvenser af den nye lov bliver den nemmere adgang til at etablere produktions- og logistikvirksomheder, samt ændringerne på sommerhus- og butiksområdet.

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, er du altid meget velkommen til at kontakte Niels Vase, nva@70151000.dk

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev