Nye erstatningsregler ved skader som følge af stormflod

Nyhed
15.08.2018

Der er kommet nye regler om erstatning som følge af skader efter stormflod.

Ændringerne kommer efter et længere udredningsarbejde, som blev sat i gang på baggrund af stormen Bodil i 2013.

 

De væsentligste ændringer er:

  • Der ydes nu erstatning for løsøre, som befinder sig i kældre, som er godkendt til beboelse. Dog med en maksimumerstatning på 120.000 kr.
  • Udgifter til nødvendig opmagasinering af indbo, mens der udbedres bygningsskader, dækkes nu med op til 3.000 kr. pr. måned. Ændringen skal gøre det muligt for de skadelidte i flere tilfælde at forblive i ejendommen, mens den repareres.
  • Reglerne for beregning af selvrisiko ændres nu således, at den såkaldte trappemodel (at selvrisikoen stiger ved flere skader) afskaffes, mens selvrisikoen i øvrigt fastholdes på det laveste niveau.
  • Erstatning for ekstra byggeomkostninger dækkes nu med op til 1 mil. kr. efter nogenlunde samme regler som gælder ved private bygningsforsikringer.
  • Der kan reduceres i erstatningen, hvis bygningen er dårligt vedligeholdt, svarende til 50 % af nyværdien.

 

Den hidtidige praksis for at opnå erstatning gælder fortsat. Skader skal således fortsat anmeldes på Stormbasen

 

Uanset forbedringerne i dækningen vil de fleste husejere lide tab, hvis de rammes af stormflod. Det må derfor anbefales, at risikoen for stormflod tages i betragtning ved køb af ejendom.

 

Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev