Er du forsikret ved kritisk sygdom?

Er du dækket af en forsikring for "kritisk sygdom", er du berettiget til en skattefri engangssum, såfremt du opfylder forsikringsbetingelserne. Hos HjulmandKaptain kan vi hjælpe dig med at skabe overblik over dine muligheder. 

Hvilke sygdomme er dækket?

Hvilke diagnoser, forsikringen dækker, fremgår af forsikringsbetingelserne. Du kan godt have fået stillet en diagnose, der er ligeså alvorlig og kritisk som de diagnoser, der står på listen i forsikringsbetingelserne, men det er ikke ensbetydende med, at du kan opnå dækning under forsikringen.

De diagnoser, der er oplistet i forsikringsbetingelserne, er således udtømmende, det vil sige, at forsikringen kun dækker de pågældende diagnoser.

 

Har du en forsikring?

Ofte ligger forsikringen "kritisk sygdom " som én af de forsikringer, der er tegnet gennem den pensionsindbetaling, der sker via arbejdsgiver. Er du omfattet af flere forsikringer, vil du kunne opnå udbetaling for "kritisk sygdom" fra flere.

 

Frist for anmeldelse

Almindeligvis skal diagnosen anmeldes til forsikringen inden for 3 år. Hvis den kritiske sygdom betyder, at du er sygemeldt, og hvis arbejdsgiver stopper med indbetaling af pensionsbidrag, f.eks. hvis du opsiges, skal du være opmærksom på, at der er en forkortet anmeldelsesfrist. Hvis indbetaling til forsikringen ophører, er der således kun en frist på 6 måneder til at anmelde under forsikringsdækningen.

 

Hvad får du udbetalt?

Hvilket beløb, der kommer til udbetaling, afhænger af forsikringsdækningen. Beløbet ligger typisk inden for kr. 200.000 – 500.000. Der er tale om en skattefri engangssum.

 

Hvis du har fået afslag på dækning for "kritisk sygdom" har du mulighed for at indbringe sagen for Ankenævnet for Forsikring. Klage sker via ankeforsikring.dk.

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Har du brug for en vurdering af dine muligheder, eller har du fået et afslag, som du ønsker at drøfte, er du velkommen til at kontakte os for en gratis drøftelse af din sag. Kontakt vores erstatningsafdeling på telefon 7015 1000 eller mail@70151000.dk. Vi står klar til at hjælpe dig.

Mangler du advokathjælp?

 

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt og senest den følgende hverdag.

 

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen. Se vores privatlivspolitik her.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev