Hvordan er du dækket ved tab af erhvervsevne?

Forsikring ved tab af erhvervsevne (TAE) er en forsikring, der dækker dig, hvis du bliver syg eller kommer til skade og ikke længere kan arbejde. 

Forsikringens formål er at sikre din indtægt, hvis du har lønophør i forbindelse med en skade eller sygdom.

 

Modtager du offentlig forsørgelse ved siden af den løbende TAE-forsikring, skal du være opmærksom på, at kommunen kan foretage modregning, hvis du modtager ressourceforløbsydelse. Modregningsadgangen gælder kun ved ressourceforløbsydelse, men TAE-udbetalingen kan også have betydning for beregning af andre offentlige ydelser, herunder førtidspension. TAE-udbetalingen påvirker ikke udbetaling af sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksydelse eller flekslønstillæg.

 

Forsikringsdækningen kan have mange betegnelser, f.eks. tab af erhvervsevne forsikring, pensionsforsikring, invalidepension, uarbejdsdygtighedsdækning, TAE-dækning, invaliditetsydelse, udbetaling af helbredsbetingede ydelser, dækning ved tab af erhvervsevne m.v.

 

Hør vores specialister i personskadeerstatning fortælle nærmere om, hvad du skal være særligt opmærksom på, når du udfylder et funktionsskema fra dit forsikringsselskab. Se video her

 

Hvem tegner forsikringen?

Ofte er forsikring for tab af erhvervsevne tegnet som et led i din almindelige pensionsopsparing i dit ansættelsesforhold. Forsikringen er således oprettet af din arbejdsgiver, samtidig med at der opspares til alderspension. Ofte er der også tilknyttet forsikring ved kritisk sygdom

Det kan også være en forsikring, du selv har tegnet, f.eks. via dit pengeinstitut eller som privatperson i et pensionsselskab.

 

Hvornår dækker forsikringen for tab af erhvervsevne?

Forsikringsbetingelserne for udbetaling ved tab af erhvervsevne varierer fra selskab til selskab. Nogle forsikringer dækker allerede efter 3 måneders sygemelding, og andre dækker, hvis du er tilkendt en offentlig førtidspension. Fælles for forsikringerne er dog typisk, at der gælder både et helbredsmæssigt kriterie og et økonomisk kriterie, før du kan opnå dækning.

 

Hvordan er du dækket?

Den udbetaling, du kan blive berettiget til, er:

  • løbende månedlig udbetaling af skattepligtig ydelse,
  • skattefri engangssum ved tab af erhvervsevne, og 
  • præmiefritagelse eller bidragsfritagelse, det vil sige, at forsikringsselskabet både betaler forsikringspræmien og indbetaler til din alderspension.

 

En udbetaling fra forsikring ved tab af erhvervsevne bliver ikke modregnet eller fratrukket i erstatning for tab af erhvervsevne eller tabt arbejdsfortjeneste efter Erstatningsansvarsloven eller tab af erhvervsevne efter Arbejdsskadesikringsloven.

 

Vær opmærksom på

Forsikring ved tab af erhvervsevne er en kompliceret forsikringsydelse, hvor det kan være svært at gennemskue, om du er berettiget til dækning.

 

Samtidig er det vigtigt, at det hurtigt afklares, om du er berettiget til præmiefritagelse under en sygemelding, eller om du selv skal indbetale til ordningen, indtil der er klarhed over, om du er berettiget til udbetaling.

Du bør derfor hurtigst muligt søge rådgivning vedrørende din forsikrings- og pensionsdækning, hvis du kommer til skade eller bliver sygemeldt.

 

Hvis du er i tvivl om din TAE-dækning, kan du se din pensionsrapport her

 

Bliver du overvåget af dit forsikringsselskab?

Forsikring ved tab af erhvervsevne er desværre den type forsikringsdækning, hvor vi oftest oplever, at pensionsselskaberne eller forsikringsselskaberne foretager overvågning eller observation af deres kunder.

Det kan være overvågning af din færden på internettet eller sociale medier med overvågning via Open-Source Intelligence - også kaldet OSINT-oplysninger. Det kan også være fysisk overvågning og optagelse af video eller billedmateriale.

 

Hvis du har oplevet at blive overvåget, observeret eller har fået meddelelse om, at et forsikringsselskab har gennemgået dine oplysninger på internettet, bør du snarest muligt opsøge relevant rådgivning.

 

Det er vigtigt at udfylde funktionsskemaet korrekt

Når forsikringsselskabet meddeler udbetaling af helbredsbetingede ydelser, vil selskabet oftest foretage opfølgning. Det foregår typisk ved, at selskabet fremsender funktionsskemaer til forsikringstageren. Disse skemaer indeholder spørgsmål til forsikringstagerens daglige funktions- og aktivitetsniveau.

 

Funktionsskemaerne har til formål at kontrollere forsikringstagerne, og derfor kan selv den mindste afvigelse fra virkeligheden få store konsekvenser for forsikringstageren.

 

Det er derfor vigtigt, at disse skemaer udfyldes så præcist som muligt. Uoverensstemmelse mellem det udfyldte skema og øvrige oplysninger om funktionsniveau, f.eks. via lægelige oplysninger eller oplysninger fra sociale medier m.v., kan medføre at selskabet stopper udbetaling af de løbende ydelser.

 

Vi tilbyder derfor forsikringstagere, der modtager ydelser fra et pensionsforsikringsselskab, at hjælpe med at udfylde funktionsskemaer korrekt.

Få en gratis vurdering af dine erstatningsmuligheder

Hos HjulmandKaptain står vores erstatningsafdeling til rådighed for at sikre, at du får den erstatning, du er berettiget til. Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med din TAE-dækning, er du derfor altid velkommen til at kontakte os. Vi tilbyder altid en gratis vurdering af din sag 

Mangler du advokathjælp?

 

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt og senest den følgende hverdag.

 

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen. Se vores privatlivspolitik her.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev