Har du været involveret i en trafikulykke?

Har du været involveret i en trafikulykke, har du, med ganske få undtagelser, ret til erstatning. 

Trafikulykker kan ske på mange måder. Det kan være sammenstød mellem biler eller andre motorkøretøjer. Det kan også være en fodgænger eller cyklist, der bliver påkørt.

Uanset hvordan uheldet er sket, så er alle personer, der er involveret i en trafikulykke, med ganske få undtagelser, berettiget til erstatning. Det gælder også, selvom man selv er skyld i ulykken.

Kravet om erstatning kan rettes mod det andet motorkøretøjs forsikringsselskab eller mod den bil, man er passager i ved ulykken. Dit krav overfor modpartens forsikring opgøres efter Lov om erstatningsansvar. Hvilken erstatning du er berettiget til, kan du læse mere om her

 

Kan modparten ikke identificeres?

Der vil være mulighed for erstatning for personskade, også selvom modparten ikke umiddelbart kan identificeres, eller hvis modparten er uforsikret. I disse tilfælde skal sagen anmeldes til DFIM - Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring.

 

Udover erstatning fra modparten vil du desuden kunne få udbetaling fra dine egne forsikringer. Du kan læse mere om ulykkesforsikringer her

 

Trafikulykker i udlandet

Du kan være berettiget til erstatning, selvom ulykken sker i udlandet. Hvordan du er stillet, afhænger af i hvilket land ulykken sker, og hvordan den sker.

 

Trafikulykker i arbejdstiden

Sker en trafikulykke i arbejdstiden, kan der opnås erstatning både efter reglerne i Lov om arbejdsskadesikring og efter Erstatningsansvarsloven. Det er derfor vigtigt at sørge for korrekt anmeldelse, både til arbejdsskadeforsikringen og til modpartens ansvarsforsikring. Læs mere om erstatningsansvar og arbejdsskader.

 

Soloulykker

Sker en trafikulykke, uden at der er et andet motorkøretøj involveret, kalder man det en soloulykke.

Begrebet soloulykke dækker således over en ulykke, hvor du er fører af et motorkøretøj, der forulykker, uden at der er et andet motorkøretøj involveret.

 

En soloulykke kan eksempelvis være, at du, som fører mister herredømmet over motorkøretøjet på grund af glat føre eller høj fart. Det kan også være en undvigemanøvre i forbindelse med at undgå påkørsel af andre.

Hvis du derimod er passager i et motorkøretøj, der forulykker, uden at der er et andet motorkøretøj involveret, er du automatisk berettiget til erstatning fra motorkøretøjets lovpligtige ansvarsforsikring. Du er derfor berettiget til erstatning efter Erstatningsansvarsloven.

 

Der kan være særlige forsikringsforhold, der gør sig gældende ved soloulykker. Det afgørende for din erstatning er, om der er tegnet en udvidet forsikring. Forsikringstypen kaldes oftest: førerpladsdækning eller førerulykke, men kan også have andre betegnelser.

 

En førerulykkesforsikring dækker dig på samme måde som, hvis et andet motorkøretøj var involveret i skaden. Du opnår hermed erstatning efter Erstatningsansvarsloven.

 

Udover førerulykkesforsikringen kan du også være dækket af en almindelig ulykkesforsikring.

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Vi ved, at kan være svært at danne overblik. Du er derfor altid velkommen til at kontakte os for gratis råd og vejledning, hvis du har været involveret i en trafikulykke. Kontakt vores erstatningsafdeling på telefon 7015 1000 eller mail@70151000.dk. Vi står klar til at hjælpe dig.

Mangler du advokathjælp?

 

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt og senest den følgende hverdag.

 

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen. Se vores privatlivspolitik her.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev